Tord hotar med att kasta in handduken

Socialtjänstens budget går inte ihop och uppskattningsvis saknas 17 miljoner kronor i år. Om inte de ekonomiska problemen får en lösning vill inte socialnämndens ordförande Tord Tjernström, (S), sitta kvar till vilket pris som helst. – Snart är gränsen nådd för min del, säger han.

9 mars 2012 08:18

Förvaltningen gör en uppskattning att det fattas 17 miljoner kronor inför verksamhetsåret 2012. Och det är inte säkert att underskottet landar vid 17 miljoner kronor.

På socialnämndens senaste möte beslutade nämnden att lyfta frågan till kommunstyrelsen.

– Vi befarar ett kraftigt underskott, men vi vill avvakta första kvartalets prognos för att vidta åtgärder. Vi vill också ge kontoret i uppdrag att se över om det går att vidta åtgärder, säger Tord Tjernström, (S), ordförande i socialnämnden.

Att underskottet beräknas bli 17 miljoner i år beror främst på att socialbidraget har ett underskott på tio miljoner. Förvaltningen har fått ett sparkrav på sex miljoner kronor för försörjningsstöd och förra året överskreds dessutom budgeten med fyra miljoner kronor.

Men det är också andra verksamheter som kostat mer än vad budgeten tillåter. Vårdinsatser inom individ- och familjomsorgen har kostat tre miljoner mer. Externa placeringar för personer med funktionsnedsättning landar på 4,4 miljoner över budget.

Att spara sex miljoner kronor, trots att andelen bidragstagare ökar, går inte det stick i stäv med utvecklingen?

– Det var ett beslut som fattades att spara sex miljoner, där stod vi i nämnden. Det här är inget som vi löser själva. Det är en kommunal angelägenhet att få ut ungdomar i arbete och här är det viktigt att vi skapar praktikplatser inom i den kommunala verksamheten, säger Tord Tjernström, och syftar på praktikprojektet i socialtjänstens regi.

De ekonomiska begränsningarna måste gå tvärtemot vad du och det socialdemokratiska partiet står för. Hur ser du på det?

– Det känns inte bra. I en majoritet måste man kompromissa, men snart är gränsen nådd för min del. Om jag känner att jag inte kan ta ansvar så får jag kasta in handduken. Då får någon annan ta över som ordförande, säger Tord Tjernström.

Socialnämndens hela budget för året är 518 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa