Mycket pengar över när Persson räknat klart

Bästa någonsin. Det kallade kommunalråd Jens Persson (C) 2010 års resultat för Strängnäs kommun. 2011 års resultat slår inte riktigt lika högt. - Jag är väldigt, väldigt nöjd, säger Persson.

17 mars 2012 06:10

Förra årets resultat var det bästa dittills, 38 miljoner kronor vilket motsvarade 2,6 procent av skattenettot. Målet för kommunen är att få minst 2 procent över efter årets slut.

När nu 2011 års ekonomiska resultat för Strängnäs kommun är klart pekar siffrorna på nästa lika höga tal - trots att året präglats av den globala finanskrisen. Drygt 27 miljoner kronor blir kvar när alla utgifter är betalade för Strängnäs kommun. Det motsvarar ungefär 2 procent av skattenettot.

- Samtliga nämnder håller sin budget. Det är väldigt viktigt för att kunna bedriva politik, säger Jens Persson som också nämner att vara självfinansierande när det gäller investeringar som en annan viktig faktor.

- Vi investerar ungefär 80 miljoner om året.

Men David Aronsson (V) ser på kommunens resultat på ett annat sätt.

- Det här har skett på bekostnad av att verksamheterna inte nått sina mål. Handläggningstiderna ökar, nöjdheten hos medborgarna sjunker stadigt och man verkar inte nå sina mål medpersonaltätheten inom förskola och äldrevård, säger han.

Enligt Persson är orsakerna till det fina resultatet att just nämnderna hållit i pengarna men också att kommunen fått ökade skatteintäkter.

- Sverige har ju klarat sig bra under finanskrisen mycket beroende på klok nationalekonomisk styrning, säger Persson som nu lovar satsningar med 2011 års överskott.

- Att kommunen går bra beror ökade skatteintäkter och det beror på finansminister Anders Borg (moderat politiker, reds,anm), säger Ann Landerholm (M) som inte tycker att Jens Persson ska slå sig för bröstet.

- Vi ser i- stället den dåliga kvalitén inom äldreomsorgen och de dalande resultaten i skolan.

Efter 2010 valde man att satsa mot det Jens Persson kallade "stöket på stan" bland ungdomar, bland annat genom att starta ungdomshuset Mikaelsgården. I år blir satsningen mot arbetslösheten också i år med fokus mot unga och den höga arbetslösheten.

- Mer än så kan jag inte säga just nu. Vi återkommer med mer information.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa