Skarp kritik mot Paulinska skolan

Elevrådet på Paulinska skolan riktar skarp kritik mot skolan i en ny rapport. Lärarbyten, stökiga lektioner och stor vantrivsel bland elever är en liten del av problemen. – Det hjälper inte att måla om väggarna i skolan, vi måste börja i en annan ända, säger Catharina De Geer (KD), politiker i barn- och utbildningsnämnden.

21 mars 2012 09:52

Catharina De Geer är ny kontaktpolitiker för Paulinska skolan. Sedan november förra året har hon besökt den tre gånger för att bilda sig en uppfattning om den och som ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden. Under besöken har hon träffat elevrådet, lärare och rektor. Bilden hon ger är föga smickrande för skolan.

Elevrådet anser, enligt rapporten, att några lärare är bra, biträdande rektor, hemkunskapssalen och kafeterian, att skolhuset är rymligt och bra och att kuratorn är bra.

Minussidan är desto längre. Stökiga elever, stökiga lektioner, lärarbyten, mobbning och kränkningar är några av de mindre positiva sidorna elevrådet berättar om i rapporten.

Till hösten kommer elever i årskurs fyra och fem att börja på skolan och det oroar Catharina De Geer.

– Elever och lärare är oroliga för att det är tumultartat. Det hjälper inte att man målar om vissa väggar, vi ska börja i en annan ända. Det krävs att man sitter ner och lyssnar på lärare och elever, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa