Revisorerna ger politikerna godkänt

Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun begick ett brott när konsulttjänster inte upphandlades. Det konstaterar kommunrevisorerna och ger samtidigt styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

23 april 2012 08:10

I höstas avslöjade Strengnäs Tidning att Strängnäs kommun vid flera tillfällen köpt konsulttjänster utan att upphandla dem på rätt sätt. Bland annat kommunchefen som i stället för en anställning hade en konsulttjänst utan att den hade upphandlats.

I revisionsberättelsen för 2011 skriver kommunrevisorerna att de "riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsens hantering av konsultavtalen och som inneburit brott mot lagen om offentlig upphandling".

Att samma styrelse får ansvarsfrihet, godkänt för sitt arbete, förklarar Bertil Stensgård, kommunrevisionens ordförande, med att alla ledamöter i kommunstyrelsen har ett ansvar att läsa alla handlingar.

– Vi har inte skäl att rikta en formell anmälan mot kommunstyrelsen eftersom ord står mot ord, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa