Folkomröstningen får vänta

Det blev inget beslut om folkomröstning. I- stället återremitterade kommunfullmäktige ärendet - det behövde utredas mer enligt den styra politiska Fyrklövern som därmed sköt den infekterade frågan på framtiden.

24 april 2012 08:02

Debatten om folkomröstning eller inte, något kommunfullmäktige skulle ta beslut om i- går kväll på sitt möte, blev lång. En enad opposition argumenterade för folkomröstning, en enig Fyrklöver mot.

– Den här frågan hanteras av barn- och utbildningsnämnden, sa kommunalråd Fredrik Lundgren (FP) tillika ordförande i barn- och utbildningsnämnden och radade upp åtta argument mot folkomröstningen om hans skolomorganisation.

Det var först när Lillian Sjölund från miljöpartiet, och Fyrklövern, tog till orda och förklarade att hennes parti visserligen var starkt för folkomröstningar men att hon inte kunde ta ställning innan hon visste hur valet skulle genomföras som frågan kom att få en ny utgång.

Hon krävde återremiss av ärendet.

Fram till dess hade frågan i princip varit klar. En tredjedels majoritet i fullmäktige för folkomröstningen hade räckt och en enad opposition hade utlovat sitt stöd. Det skulle bli folkomröstning.

Nu ska valnämnden utreda hur en folkomröstning kan genomföras och först till nästa fullmäktige kommer frågan upp igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa