19 barn i en grupp – nu tar föräldrarna strid

Nu reagerar föräldrarna mot stora barngrupper inom förskolan i Strängnäs. Men enligt verksamhetschefen Carina Lindqvist finns inget maxantal för antalet barn. – Det var ett jättekliv nedåt när vi flyttade från Stockholm, säger mamma Ida Åsberg.

12 maj 2012 10:13

Strengnäs Tidning har träffat en föräldragrupp som har barn på två förskolor i kommunal regi. På den ena förskolan är det 19 barn i småbarnsgruppen, och på den andra, är de lite äldre barnen 22 i antal.

Samtidigt som barngrupperna är stora är personaltätheten låg och det är en stor personalomsättning, enligt föräldrarna.

– Vi har haft 18 olika personal sedan höstens början. Det är en ordinarie och resten snurrar runt på olika vikariat, säger Ida Åsberg, som har barn i den äldre barngruppen.

Föräldrarna menar att verksamheten har blivit en förvaring utan utrymme för pedagogisk verksamhet. De anser att personalen gör ett jättebra jobb utifrån förutsättningarna och att problemet ligger på högre nivå i verksamheten.

Barnen drabbas och visar både ångest och aggressivitet.

– Mitt barn som är ett och ett halvt år har börjat slåss, säger mamma Isa Nelsson.

Skolverkets riktlinjer är att barngrupper om 15 barn är att föredra, och att de allra yngsta bör ingå i mindre grupper. Men enligt Carina Lindqvist, verksamhetschef, finns inget över tak. Snittet på barngrupperna i Strängnäs är 18 barn, oavsett ålder.

– Jag tror inte du hittar någon förskola i Strängnäs som håller sig till Skolverkets riktlinjer, säger Carina Lindqvist.

Läs mer i Strängnäs Tidning om vilka förskolor det gäller. Kommunen har också uttalat ett mål om att minska barngrupperna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa