Folkomröstningen dröjer – inget beslut förrän oktober

Först tidigast i oktober tar kommunfullmäktige beslut om det ska bli någon folkomröstning eller inte om skolomorganisationen. – Jag tycker att det är helt tydligt en förhalningstaktik, säger oppositionsråd Maria von Beetzen (M).

13 juni 2012 09:11

Protesterna mot omorganisationen av grundskolan i Strängnäs stad var så starka att föräldrarna lyckades få stöd av 10 procent av befolkningen. Det gjorde att föräldrarna, som kallar sig Skolrevolten, kunde kräva en folkomröstning om omorganisationen.

Vid kommunfullmäktiges möte i april var frågan uppe för beslut. Med största sannolikhet hade politikerna beslutat om en folkomröstning om inte den styrande Fyrklövern själva krävt återremiss.

Och det är den återremissen som nu försenar ärendet.

Först drygt en och en halv månad efter fullmäktigemötet har valnämnden i- dag möte och ska behandla frågan.

– Vi fick inte in mötet tidigare i våra kalendrar, säger valnämndens ordförande Hans Bertil Karlsson (S) som erkänner att det varit bra om man kunnat behandla frågan tidigare.

Om valnämnden är nöjda med underlaget kommer kommunstyrelsen för i september kunna behandla frågan. Det i sin tur betyder att fullmäktige först i oktober tar beslut om det blir folkomröstning eller inte.

– Det är dåligt när politiker inte har respekt för politiska processer. De borde visa ödmjukhet i- stället och sköta detta korrekt, säger Maria von Beetzen som menar att det hela är till för att försena beslutet.

Läs mer i onsdagens pappersversion av Strengnäs Tidning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa