Köer på nya Trädgårdsgatan

Biltrafiken på Trädgårdsgatan har nu att vänja sig vid långa stopp då ingen kommer någon vart. Vid varuleveranser proppar lastbilar igen gatan.

9 september 2012 09:33

Chaufförer och butiksägare som Strengnäs Tidning talat med menar att Trädgårdsgatan har blivit mycket värre sedan omgörningen. Hälften av parkeringsplatserna är borta och gång- och cykeldelen är breddad.

Samtidigt hade biltrafiken inte fler filer före nya gestaltningen. Det är ett av de argument som politikerna i teknik- och fritidsnämnden hade för att ta beslut om att göra om gatan. Strategin är att prioritera ner motortrafiken till fördel för gående och cyklister.

Enligt teknik- och fritidsnämndens ordförande Marianne Andersson (C), gör bristen på parkeringar att bilburna centrumbesökare letar andra parkeringsplatser i centrala Strängnäs. Det finns cirka 550 stycken inräknat 170 platser i Västerviken.

Många som åker på Trädgårdsgatan letar bara parkeringsplats. Den söktrafiken minskar nu när parkeringsplatserna är 19 färre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa