Vitt skilda uppfattningar om hjärtstoppslarm

Räddningstjänsten i Eskilstuna och Sörmlands landsting har helt olika uppfattningar om hur snabbt man är framme vid hjärtstopp. För brandingenjören Tobias Erdsjö, som initierade en egen mätning, går de två världarna inte ihop. Strengnäs Tidning har också tittat på ambulansens faktiska utlarmningstid.

8 december 2012 06:00

I dagarna slog Riksrevisionen fast att det tar längre tid för ambulansen att komma fram än för några år sedan. Både regeringen och Socialstyrelsen måste göra mer för att öka effektiviteten i ambulansverksamheten och för att öka människors trygghet, menar Riksrevisionen.

Strengnäs Tidning har sedan en tid granskat ambulanssjukvården i Sörmland. Tidningen har pratat med otaliga källor och sökt statistik för att ta reda på om ambulanssjukvården i Sörmland blivit snabbare eller mer långsam med två larmcentraler i stället för en.

Men Sörmlands landsting har inte, förutom i en typ av ärenden, plussat ihop SOS-tider med Sjukvårdens larmcentrals tider. Undantaget är larm vid hjärtstopp.

Och anledningen till att landstinget tog fram denna statistik var på grund av den massiva kritiken från räddningstjänsten i Eskilstuna.

- Vi upplevde att det var förskjutningar på fem till tio minuter i larmen, men vi kunde säkerställa att det i alla fall var ett par tre minuter och då har vi varit väldigt snälla i vår bedömning, säger Tobias Erdsjö, brandingenjör som initierade en egen mätning.

Läs mer om mätningen och vad landstinget säger i papperstidningen (Strengnäs tidning). Köp den digitalt här.

Där redovisar vi också ambulansens faktiska utalarmeringstid efter att ha begärt ut uppgifter från de två larmcentralerna, SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa