Tungmetaller hittade i våtmark

I somras upptäckte Sevab tungmetaller i vattenreningsverket. Nu visar det sig att våtmarksdammarna också är förorenade.

24 augusti 2013 12:29

Fyra miljoner kronor kostade det Sevab att ta hand om de slammassor från reningsverket som var förorenade av tungmetallerna bly, kadmium och zink.

– Hittar vi orsaken till utsläppet kommer vi utkräva ansvar. Det är fullständigt rimligt, sa Sevabs vd Lena Lundberg då.

Nu visar nya prover från bottensedimenten i vattenverkets våtmarksdammar att de också innehåller spår av tungmetaller. Förmodligen handlar det om samma utsläpp enligt Lena Lundberg.

– Två av sex prover visar spår av tungmetaller.

Efter att ha varit avstängd används nu våtmarken igen. Sevab har säkerställt att inga nya utsläpp når reningsverket eller vårmarken och att tungmetallerna inte lämnar sedimenten.

– Nu tar vi reda på hur vi ska ta hand om det här, säger Lundberg som inte vet vad saneringen kommer att kosta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa