Barn blir trygga av att vara hemma

Familjetryggheten i ett harmoniskt hem är grunden för ett bra samhälle, menar Kristdemokraterna. Strengnäs Tidning frågar ut Catharina S:t Cyr, gruppledare i Strängnäs.

3 september 2014 18:00

Vad avser KD med familjen?

– Det man själv anser vara sin familj och som man känner sig trygg med. Det kan se olika ut. Familjen är viktig, fungerar den så fungerar samhället, säger Catharina S:t Cyr.

Vad är bäst för ett barn, förskola eller att vara hemma med en förälder?

– För de minsta barnen är det bäst att vara hemma om det fungerar hemma. Det finns en osäkerhet hos dagens föräldrar som gör att de känner sig otillräckliga. Man sätter in ettåringar på dagis för att de inte ska hamna efter i språkutvecklingen eller liknande. Under barnets första år händer mycket i hjärnan, då behövs trygghet. Många kontakter stressar barnet, säger Catharina S:t Cyr.

Hur ska dagens föräldrar klara både karriär och att vara hemma med barn?

– Det där vill vi ändra inställningen på. De första åren när man får barn är det viktigt att vara hemma eller jobba mindre. Barnen behöver mer tid med föräldrarna, då blir det trygga barn.

Vill ni utöka föräldrapenningen?

– Den är för kort och för låg.

KD vill införa vårdnadsbidrag i Strängnäs. Men i stället för 3 000 kronor ska det bli en barnomsorgspeng där kommunen avlönar familjen 7 000 kronor för att vara hemma och ta hand om barnet.

KD vill ha kvar Lov, valfrihet inom omsorgen. Dessutom ska alla över 85 år få bo på äldreboende om de vill. Alla satsningar ska finansieras med hjälp av staten och omfördelningar, inte skattehöjning.

Om man är ung och barnlös, varför ska man rösta på er?

– Om man tycker att människan är viktig kan man rösta på oss. Man har kanske föräldrar och tycker att skola och omsorg är prioriterade områden.

Om ni får makten, hur visar sig den kristna värdegrunden i er politik?

– Vi utgår ifrån den enskilda människan. Bemöt andra som du själv vill bli bemött. Den kristna värdegrunden är att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Varje människa är unik och har olika behov, andra partier gör kanske en lösning som ska passa alla.

All kvotering är fel, menar S:t Cyr och hoppas efter valet på ett samarbete med Moderaterna samt eventuellt Strängnäspartiet och Mariefredspartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa