Så tänker M och S styra kommunen

Färre kommunalråd och nämnder, en mångfald av skolor och mer personal i äldreomsorgen. Det är några av punkterna i Moderaternas och Socialdemokraternas gemensamma politik.

27 september 2014 11:22

Jacob Högfeldt (M) och Monica Lindell Rylén (S) kallade till presskonferens på lördagsförmiddagen, för att berätta om det fyraåriga samarbete som de bådas partier har gett klartecken till att genomföra.

– Jag har en enig partigrupp bakom mig som vill detta. Det är inte möjligt att leda Strängnäs kommun med fem–sex andra partier. Vi har fört kloka och bra samtal med Socialdemokraterna. Det är viktigt att vara pragmatisk för Strängnäs bästa, säger Jacob Högfeldt.

Även Monica Lindell Rylén säger att det finns en enighet inom Socialdemokraterna lokalt om att det är att visa politiskt ansvar att samarbeta med Moderaterna. De båda säger att det finns många likheter i de två partiernas lokala program.

– På kommunnivå är det inte så mycket som skiljer sig åt. Det finns en samsyn kring många frågor. Om vi bara låter bli att prata allt för mycket rikspolitik kommer det nog att gå bra, säger hon och skrattar.

Det står klart att den blivande majoriteten kommer att dra ner på antalet kommunalråd till två, roller som Jacob Högfeld och Monica Lindell Rylén kommer att ta. Oppositionen kommer att få utse ett oppositionsråd. Det är Jacob Högfeldt som är tänkt att bli kommunstyrelsens ordförande och Monica Lindell Rylén första vice ordförande.

Det står också klart att den politiska organisationen kommer att förändras på ett annat sätt. Plan- och byggnämnden kommer att slås samman med nämnden för hållbart samhälle, och på så sätt bilda en gemensam samhällsbyggnadsnämnd.

Vilka nämnder som Moderaterna respektive Socialdemokraterna kommer att få ordförandeskapet för är ännu inte klart, det är en förhandlingsfråga som fortfarande pågår. Men det är inte det viktigaste, säger Monica Lindell Rylén (S):

– Oavsett om det är en moderat eller en socialdemokrat som är ordförande i en nämnd så är det vi som majoritet som har ansvaret för hela kommunen.

Partierna har i vart fall gjort upp om att det är M som kommer att utse en ordförande för Strängnäs fastighets AB och Strängnäs bostads AB, medan S kommer att få utse ordförande för Sevab.

Bland övriga punkter som partierna redan har kommit överens om finns bland annat en mångfald av skolor och förskolor, tidiga insatser för skolbarn, trygghetsboenden i alla kommundelar och en ökad bemanning inom äldreomsorgen, och då i första hand inom demensvården.

Det var en fråga som Socialdemokraterna gick till val på för fyra år sedan. Det har ni inte fått igenom, trots att ni har varit det största partiet i majoriteten. Varför tror du att ni ska få igenom det nu, Monica Lindell Rylén?

– Jag hoppas att vi ska lyckas bättre nu. Samtidigt måste vi vara realistiska, vi har en tuff ekonomisk situation. Men det är verkligen prioriterat att öka personaltätheten.

Är det en prioriterad fråga även för Moderaterna?

– Ja, säger Jacob Högfeldt.

De två partierna är också överens om att inte höja kommunalskatten, och att inte öka kommunens skuldsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa