Sanering vid Krutbruket förbereds

Giftiga lösningsmedel har hittats i vattnet och marken vid Åkers krutbruk. Nu påbörjas en utredning för att ta reda på vad sanering kommer att kosta.

19 januari 2015 16:58

Föroreningarna kommer från den tiden då Krutbruket var en del av en statlig myndighet, och ansvaret för att ta hand om dem faller därför på staten.

Ämnena som har hittats är så kallade klorerande lösningsmedel. De misstänks vara cancerframkallande och är skadliga för vattenmiljöer, ett problem eftersom Råckstaån rinner rakt igenom Krutbruksområdet. Men det utsatta området är relativt litet och ligger inte under några byggnader där människor vistas. Därför har staten ännu inte gjort något åt det, trots att problemet varit känt sedan 2012.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har ansvar för att se till att en mark- och grundvattensanering görs. Nu har myndigheten beställt en projektering för att ta reda på vilken typ av åtgärd som är lämplig.

– Det lutar åt att det blir en biologiskt stimulerad nedbrytning. Det innebär att man tillsätter en sorts mikroorganismer som bryter ner de klorerade lösningsmedlen, säger Klas Arnerdal, projektledare vid SGU.

Fördelen med den här metoden är att den inte kräver några stora ingrepp på området. Mikroorganismer av den här typen finns redan i naturen, men det kan ta lång tid för dem att komma igång och de klarar kanske inte av att ta hand om alla kloratomer på egen hand. Om metoden fungerar bra tar det ett par år innan de klorerande lösningsmedlen har försvunnit.

Metoden kräver också väldigt lite kontroller och är förhållandevis billig, jämfört med kemisk nedbrytning som är alternativet. Exakt hur mycket saneringen kommer att kosta ska dock projekteringen komma fram till.

Tanken var att också saneringsarbetet skulle komma igång redan under 2015. Men att alliansens budget röstades igenom i riksdagen blev anslaget till SGU bara hälften så stort som planerat.

– Vi kan inte göra halva jobbet, då kanske vi måste skjuta på det i stället. Men om projekteringen kommer fram till en kostnad som ryms i vår budget börjar efterbehandlingen i år, säger Klas Arnerdal.

Projekteringen väntas vara klar i februari eller mars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa