Missnöjd med flyttstädningen

En 78-årig Strängnäsbo har anmält ett företag till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för dålig städning av en villa i samband med en flytt.

21 september 2015 15:00

I anmälan kräver mannen att städföretaget ska gå med på ett prisavdrag med 50 procent. Tjänsten beställdes över telefon och det överenskomna priset var satt till 5 100 kronor. Vid det första klagomålet om bristande städning hade inflyttning redan skett. Städföretaget medger brister i flyttstädning men avvisar kravet. De erbjuder en kostnadsminskning med 15 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!