Sporthall och förskola boende för asylsökande

Campushallen och före detta Axets förskola kan ge tak över huvudet åt omkring 90 asylsökande.

22 oktober 2015 14:30

Strängnäs kommun erbjuder Migrationsverket cirka 90 nya boendeplatser, så kallade evakueringsplatser.

Det är Campushallen, idrottshallen på Campusområdet, och den tidigare förskolan Axet i Åkers styckebruk som ställs till Migrationsverkets förfogande.

Under tre månaders tid kan Campushallen ge tak över huvudet åt omkring 75 personer som söker asyl i Sverige. Den korta tidsgränsen motiveras med att det är en omfattande åtgärd att upplåta en lokal som används dagligen för idrott.

Om Campushallen kommer att användas som asylboende, kommer gymnasieelever och föreningar att få utöva sin gymnastik och idrott i andra lokaler eller utomhus. I första hand hänvisas de till Thomas arena, men kommunens övriga anläggningar i närheten kan också komma att användas och då kommer tiderna att delas mellan gamla och nya utövare.

I den tomma förskolelokalen i Åkers styckebruk kan cirka 15 asylsökande få bo i nio månader.

Det är troligt att de 90 platserna kommer att användas som boende för asylsökande, liksom de Migrationsverket sin nya prognos för asylmottagandet. Enligt de senaste beräkningarna kan antalet asylsökande räknas till 190 000 när 2015 är slut. Prognosen för 2016 är upp till 170 000 asylsökande.

– Det är tal och styrkor som ingen organisation är riggad för att möta. Oavsett om det är staten eller en kommun eller vilken annan myndighet som helst i vårt land vi talar om, så är det ingen som har upplevt en sån här situation tidigare. Det måste vi ha respekt för, men det får inte hindra oss från att säga att de här kraven måste vara uppfyllda, säger Arne Rutgersson.

Om idrottshallen och den tidigare förskolan blir aktuella, kommer Strängnäs kommun att gå vidare med detaljplanering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!