Brand i flerfamiljshus

Klockan 18.30 på tisdagen kom larmet. Det brann vid ett flerfamiljshus på Sundbyvägen i Strängnäs.

8 december 2015 18:49

– Det handlar om en bostadsrättsförening med 8–10 lägenheter. På gården finns ett uthus och det är där det har brunnit, säger Tomas Burman, styrkeledare vid räddningstjänsten i Strängnäs.

De boende hann före brandmännen och släckte med pulversläckare.

– Det var aldrig någon fara att elden skulle sprida sig. Hade inte de hunnit släcka så hade vi hunnit göra det, säger Tomas Burman.

Enligt Tomas Burman är det antagligen något elrelaterat som gett upphov till branden.

– Skadorna som blev är på elkablar och så har det blivit sotigt i taket.

Räddningstjänsten var även tvungen att bryta upp delar av uthuset för att se så att inte elden fått fäste i taket.

– Vi har brutit lite ner delar av panelen. Men jag skulle ändå säga att det handlar om små skador, säger Tomas Burman. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!