Toppolitiker lämnar sitt uppdrag

I kväll hoppar vice ordförande Helena Hallgarn, (FP), av barn- och utbildningsnämnden. Bidragande orsak är att kommunchef Jan Heimdahl plockat bort ett beslutsärende från kvällens dagordning – ett beslut som skulle minska hans makt. Agerandet strider mot arbetsordningen i nämnden. – Det är svårt att genomdriva saker i nämnden, det här är ett tydligt exempel på det, säger Helena Hallgarn.

17 juni 2009 07:14

Vi har vid flera tillfällen berättat om att sammanlagt ett tiotal kommunala chefer under ett par års tid slutat sina anställningar. Flera av dem har direkt eller indirekt pekat ut kommunchef Jan Heimdahl som bidragande orsak till att de lämnat sina poster.

Nu börjar även politiker att kasta in handduken – av samma anledning. Helena Hallgarn, (FP), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden meddelar i kväll ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att hon hoppar av.

Förslag plockades bort

Droppen som fick bägaren att rinna över inträffade häromdagen när hennes förslag till beslut kring ändrad delegationsordning plockades bort från agendan.

Vem stoppade förslaget?

– Det gjorde Jan (Heimdahl, reds anm).

Förslaget går ut på att delegationsordningen ändras så att politikerna i barn- och utbildningsnämnden får större makt över sitt verksamhetsområde och informeras i större utsträckning i ärenden som rör skolan.

I dag ligger många av de frågorna på Heimdahls bord i egenskap av kommunchef. Det rör till exempel personalfrågor och omorganisationer.

Att någon annan än ordförande i nämnden plockar bort ärenden från en agenda strider mot arbetsordningen i nämnden (se ruta här intill). I kväll finns ärendet åter på pappret efter att kommunjuristen varit inkopplad.

Motarbetade

– Vi har blivit alltför motarbetade i nämnden när vi ska försöka ta ett grepp om verksamheten, säger Hallgarn med en suck.

Läs hela artikeln i onsdagens papperstidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa