De vill att vuxna ska prata om ungdomar

Fyra teman ska avhandlas, vid fyra tillfällen och i fyra kommundelar. Polisen, kyrkan och kommunen vill att flera föräldrar och andra vuxna ska diskutera viktiga ungdomsfrågor.

22 januari 2017 08:12

Stress över skolprestationer och kroppsideal. Där har ni temat för den första av vårens träffar som polisen, Svenska kyrkan, Strängnäs kommun och föräldraföreningen på framför allt Åkerskolan bjuder in till, onsdagen den 25 januari.

‒Jag är jätteimponerad av vilka intressanta föreläsningar och diskussioner det har varit de tidigare åren. Det är bara sorgligt att vi som mest har haft 15 deltagare, säger Sanna Granbeck som arbetar som områdespolis i Strängnäs.

Arrangörerna hoppas att fler ska nappa när temakvällarna, som ursprungligen kallades föräldrakaféer, nu genomförs för tredje året.

‒Det är nödvändigt för föräldrar att träffas kring aktuella teman som rör ens barn. Stärker vi hemmen så stärker vi även eleverna och situationen i skolan, säger Åsa Jörnemark, ordförande för föräldraföreningen på Åkerskolan.

Förra året diskuterades att möta ungas livsfrågor, tv-spel och livet på internet, sex och samlevnad samt träning och hälsa i balans. Flera av ämnena vidrörs även denna gång.

‒Det är frågor som vi, utifrån våra professioner, vet att barn och unga själva funderar över eller uttrycker saker om, säger Sanna Granbeck.

I mars kommer det exempelvis att handla om vad ungdomar gör på nätet.

‒Vuxna behöver ha mer koll på den utsatthet som många upplever. Det kan handla om att det läggs ut bilder eller klipp som kan vara oerhört kränkande. Vi får en del sådana ärenden till oss inom polisen, men jag vet att skolorna jobbar desto mer med det här, säger Sanna Granbeck.

Vid det sista tillfället handlar det om droger.

‒Det är ett tillräckligt stort problem i Strängnäs för att vi ska känna oss oroande. Tillgången finns, konstaterar Sanna Granbeck.

Den första träffen äger rum i en av Kulturskolans lokaler, men det är samling vid den nya fritidsgården i Strängnäs. Kvällarna i februari, mars och april äger rum i andra kommundelar. Alla föräldrar och andra vuxna är välkomna till temakvällarna. Någon föranmälan krävs inte.

Fyra temakvällar

Onsdag 25/1, samling vid fritidsgården i Strängnäs: Ungdomars stress över skolprestation och kroppsideal

Måndag 13/2, matsalen på Åkerskolan: Pubertet och sexualitet

Onsdag 22/3, Mötesplats Stallarholmen i Gula industrihuset: Vet du vad ditt barn gör på nätet?

Tisdag 25/4, församlingshemmet i Mariefred: Hur ser drogsituationen ut för ungdomar i kommunen?

Alla temakvällar pågår klockan 19–21.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa