Hemtjänsten – en fråga som splittrar majoriteten

Strängnäs kommun ska privatisera hemtjänsten. Det anser centern och folkpartiet som lierat sig med de andra borgerliga partierna.

21 maj 2010 06:30

– Vi har en spricka i majoriteten, säger Tord Tjernström (S) som säger att det inte blir någon privatisering så länge han är ordförande för socialnämnden.

Strängnäs kommun har fått statliga pengar för att utreda att införa LOV, lagen om valfrihet inom vården. Men i april sa socialnämnden nej till att införa lagen som framför allt skulle innebära att hemtjänst skulle kunna erbjudas av privata företag och konkurrera med kommunens hemtjänst.

”Blir en valfråga”

– Främsta orsaken var ekonomin. Det kostar pengar att införa LOV:en och vi socialdemokraterna ser hellre att vi lägger pengar på att öka personaltätheten på äldreboenden, säger Tord Tjernström (S) ordförande i socialnämnden och kommunalråd.

Han sticker inte under stol med att han av ideologiska skäl inte vill se lagen införd.

– Och så länge jag är ordförande i socialnämnden blir det ingen privatisering, säger han och förtydligar.

– Det här blir en valfråga.

Enligt Tjernström har de som har hemtjänst redan valfrihet, valfrihet att välja olika tjänster.

– Privatiserar vi ser jag en fara för att vi får samma segregering som vi sett med friskolorna. Företagen kommer ju inte att erbjuda hemtjänst till de mer kostsamma brukarna ute i Björsund eller Hedlandet.

Osäkert när lagen kan införas

Det troligaste är att kommunfullmäktige, kommunens högsta politiska organ, kommer att bestämma att man ska införa LOV då det finns en majoritet för förslaget. Däremot är det osäkert när lagen kan införas. Tidigast juni 2011 säger tjänstemännen, men först måste det skjutas till pengar och när det kan ske beror på kommunens ekonomi.

– Får vi extra pengar från Borg eller en socialdemokratisk regering är det här en av de saker vi vill prioritera, säger kommunalråd Jens Persson (C) som motiverar sitt ställningstagande med att man på det här sättet, förutom att ge de som använder hemtjänst ett större utbud att välja mellan, stödjer småföretagande, speciellt kvinnligt företagande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa