Paulinska skolan får åter kritik

En elev på Paulinska skolan var borta halva skoltiden. Nu kritiserar Skolinspektionen skolan för att man inte gjort mer för att få eleven att gå i skolan. – Självklart ser vi väldigt allvarligt på kritiken, säger bildningschef Lillemor Bylund.

22 juli 2010 10:18

Enligt den utredning som Skolinspektionen gjort accelererade elevens frånvaro snabbt under läsåret som gick och till slut handlade det om mer än hälften av skoltiden. Vilka orsaker som låg bakom frånvaron utreddes dock aldrig av Paulinska skolan.

Skolan uppger att man har satt in upprepade och stegrande insatser för att hjälpa eleven. Till exempel hade man daglig kontakt med elevens hem och åtgärdsplaner upprättats med erbjudande om hemundervisning och plats i särskild undervisningsgrupp.

Skolinspektionen kritiserar
Åtgärderna har dock inte fungerat, skriver Skolinspektionen som nu kritiserar skolan. ”Att som i detta fall endast förmedla hemuppgifter till eleven är inte förenligt med lagens krav när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning” står det i inspektionens rapport.

Senast den 14 oktober ska Strängnäs kommun redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av kritiken.

– Självklart ser vi väldigt allvarligt på den här kritiken. Jag vet att skolan har jobbat intensivt med det här men vi kommer att se över hur vi ska göra annorlunda i framtiden, säger bildningschef Lillemor Bylund.

Läs mer i torsdagens papperstidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa