Stallarholmsborna vill ta över makten

Stallarholmsborna har tröttnat på att alla beslut om satsningar och utveckling fattas i Strängnäs och känslan av att alltid komma i sista hand.

11 augusti 2010 08:25

I går samlades representanter för samtliga politiska partier i kommunen samt några åhörare för att diskutera hur närdemokratin i kommunen ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Initiativet kommer från Stallarholmens nätverk som vill flytta en del av ansvaret, till exempel för plan- och byggfrågor, från Strängnäs så att besluten fattas närmre Stallarholmsborna.

– Vi vill ha en egen budget och ansvar. Här finns både beslutskraft och resurser, säger Leif Sundsvik, ordförande i nätverkets närdemokratigrupp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa