Majoriteten har misslyckats med skolan

Eleverna skulle inte behöva lida för de förändringar som behövde göras i skolan. Det lovade den sittande majoriteten när de tillträdde. Sedan dess har situationen för den kommunala skolan förvärrats.

16 september 2010 07:23

När den nu styrande majoriteten med Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern tillträdde på våren 2008 satte man 78 punkter med vad man ville uppnå under tiden fram till valet nu på söndag.

När nu de dryga två åren gått är knappt hälften av punkterna påbörjade eller genomförda.

Övertog underskott
– Vår tid inleddes med att vi fick 80 miljoner i skattetapp och vi fick överta ett stort underskott i barn- och utbildningsnämnden, säger Jens Persson (C) som är det kommunalråd som ansvarar för kommunens ekonomi.

Därför har de tre partierna fått ägna sig åt ekonomin och styrning i stor uträckning berättar de tre kommunalråden Jens Persson (C), Tord Tjernström (S) och Björn Lind (FP). Samtidigt har lärartätheten inom skolan minskat på grund av besparingar och äldreomsorgen har inte fått mer personal trots en skattehöjning som skulle ge just det.

När de själva listar det majoriteten genomfört under sina två år vid makten i 18 punkter finns heller ingenting med om valets viktigaste fråga – skolan. Det enda av de saker de själva sa de ville göra och som de genomfört är att inte lägga ner landsbygdsskolorna.

I stället har de senaste åren präglats av sjunkande lärartäthet och kritik från föräldrar, Skolinspektion och lärarfack.

– Jag önskar att vi varit bättre på att berätta om det stora arbeta vi lagt ner på att få ekonomin i balans och få till ett tydligt politiskt ledarskap. Det är först nu, när vi har överskott och kan styra, som vi kan börja satsa på riktigt, säger Jens Persson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa