Persson vill veta om husägarna är nöjda

Nu agerar Jens Persson (C), kommunstyrelsens ordförande, i sotningshärvan. Han har redan lagt fram ett förslag i arbetsutskottet och nu får förvaltningen dubbla uppdrag. – Det är mitt jobb att se till att invånarna är nöjda, säger han.

28 september 2010 06:30

Strengnäs Tidning har i två delar berättat om härvan med miljonavtalet som inte går att hitta, men som ger monopol på brandskyddskontroller och en stor del av marknaden när det kommer till sotning. Samtidigt är många kunder missnöjda med den service som ges och ytterst är kommunen ansvarig.

Nu agerar Jens Persson. Han har också hört att det finns åsikter om det brandförebyggande arbetet och sotningen.

– Det är många som haft synpunkter, just besiktningsbiten vid nyinstallation är besvärlig efter vad jag har hört. Om det är rätt eller fel, det vet jag inte.

Stor samsyn
På det senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott, den 20 september, lade han fram ett förslag som det finns en stor parlamentarisk samsyn kring. Det går ut på att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vad husägare tycker om servicen. För uppdraget får förvaltningen en särskild summa pengar.

– Parallellt med detta får förvaltningen undersöka förutsättningarna för konkurrensutsättning. Hur det här verkställs blir en tjänstemannafråga.

Men det finns ett dilemma eftersom avtalet gäller i tio år till och det verkar som att kommunen bryter mot det om verksamheten konkurrensutsätts. Vad säger du?
– Det handlar om sunt förnuft. Om mätningen visar på en nöjd kundindex är det en sak, men om det visar på annat är det mitt jobb att se till att det blir en förändring, säger Jens Persson.

För- och nackdelar
Camilla Dahlén, chef på räddningstjänsten, ser för- och nackdelar med flera aktörer på marknaden. I princip är hon för, men det ligger på kommunens ansvar att uppdatera registret över när alla eldstäder besiktigas i kommunen och det kan bli svårt om det registret är uppdelat på flera aktörer. Dessutom kan valfrihet bli dyrare.

– Då kan sotaren inte jobba enligt pärlbandsprincipen, och ta hus efter hus i samma område, vilket gör det svårt att hålla samma priser som i dag.

Ytterligare ett förslag på lösning finns. Det kommer från Sven Olov Strömkvist, som lämnat in ett medborgarförslag, där han för fram att Räddningstjänsten bör göra som i Flen. Anställa egna sotare och brandskyddstekniker.

– Det borde bli en ekonomisk vinst för kommunen, ett välkommet tillskott, säger Sven Olov Strömkvist, som tror att antalet missnöjda kunder skulle sjunka om Räddningstjänsten tog över.

Följer regelverket
Skorstensfejarmästaren Bengt Svärd, som har avtalet med kommunen, har inte uppfattat det som att det skulle finnas ett utbrett missnöje med servicen. Strängnäs sotningsdistrikt följer det regelverk som finns och han tycker att det är tragiskt med allt skitsnack. Men självklart skulle han inte bara hoppa av sitt kontrakt.

– Om de ringde och sade, ”Hej då Bengan”, skulle jag juridiskt undersöka saken. Om kommunen vill köpa in det här för tio miljoner så får jag ta ställning till det.

Konkurrensrådet Peter Delden, på Konkurrensverket, har tidigare sagt att det är snårigt att lösa den här typen av avtal. Frågan hör hemma i en civilrättslig process, om parterna inte kan enas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa