Kommunen informerar inte om valfrihet att välja sotare

Lagen ger varje husägare rätten att fritt välja sotare. Men detta informerar inte kommunen om på hemsidan. Trots att lagen trädde i kraft för sex år sedan. Hittills har endast en person ansökt om att få byta.

29 september 2010 07:08

Lagen om skydd mot olyckor säger att husägare kan ansöka hos kommunen om att få sota egen anläggning eller anlita annan sotare. Men det sistnämnda är det omöjligt att hitta information om på kommunens hemsida.

Ny lag 1 januari 2004
Under rubriken Sotning och brandskyddskontroll berättas om lagen som trädde i kraft den 1 januari 2004. Det redogörs för möjligheten att sota egen anläggning och för den som vill läsa på finns riktlinjer att ladda ned och även en blankett för ansökan.

Men varken riktlinjer eller blankett finns för husägare som vill byta sotare. Hittills har endast en person ansökt om och blivit beviljad byte. Så här står det i miljö- och räddningsnämndens protokollsutdrag:

”Det finns inga juridiska hinder för att efter medgivande från miljö- och räddningsnämnden låta Kringelsotaren AB utföra sotning (rengöring) på den aktuella fastigheten”.

Camilla Dahlén är chef på Räddningstjänsten och hon säger att det varit låg efterfrågan på att få byta sotare.

Men är det inte svårt att ansöka om någonting man inte känner till?
– Ja, det är bra om vi lägger till det. Vi har hittills inte tagit fram någon blankett, men den finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredning.

Det är inte så att frågan är för känslig och att det är därför som informationen inte finns på hemsidan?
– Nej, det är det inte, utan det som det är mycket tryck på är viktigare att få ut på hemsidan.

För att få en ansökan beviljad är det viktigt att husägaren anger vilken sotare som han eller hon vill anlita, att kompetens kan styrkas och att det finns ansvarsförsäkringar.

Tror du att husägare känner till att de har den här möjligheten?
– Om man tycker att det är ett bekymmer med den sotare som kommunen har avtal med så skulle jag som husägare ta reda på vad lagen säger, fortsätter Camilla Dahlén.

Hugo Rundberg (C), är ordförande i miljö- och räddningsnämnden, och han säger:

– Folk kanske inte känner till att de kan byta, och det är ett bra påpekande, men ingen större grej.

– Sotning och brandskyddskontroll är den typen av verksamhet som kan reta upp folk och om det finns ett berättigat missnöje så tar vi itu med det, säger Hugo Rundberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa