Nedläggning för Mariefredsnämnden

Mariefredsnämnde läggs ner.
Istället inför den nya majoriteten fem kommundelsstyrelser från årsskiftet. Syftet är att utveckla närdemokratin.

16 oktober 2010 14:13

Utvärderingen av Mariefredsnämnden och diskussionerna kring hur den lokala demokratin kan utvecklas har pågått under lång tid i Strängnäs kommun. Mariefredsnämnden, som infördes efter förra valet, var ett försök att utveckla närdemokratin.

- I Mariefred har man fått till stånd ett lokalt engagemang. Människor känner att de har lokala politiker och tjänstemän att fråga och ställa till svaras och är nöjda, säger oppositionsråd Maria von Beetzen (M).

Hon är därför mycket kritisk till att den nya Fyrklöver-majoriteten väljer att lägga ner Mariefredsnämnden. Hon menar att organisationen för lokal demokrati inte behöver se likadan ut i hela kommunen.

- I Stallarholmen ropar man efter lokalt inflytande. Där kunde man införa en kommundelsstyrelse på prov. I Åker däremot har man inte efterfrågat mer inflytande men där har man ett väl fungerande kommundelsråd med en skicklig ordförande. Han skulle kanske sitta med i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen för att kunna föra fram deras frågor.

Men Socialdemokraten Leif Hård, som kommer från ett av de fyra majoritetspartier som nu väljer att införa kommundelsstyrelser och lägga ner Mariefredsnämnden, menar att det har flera fördelar.

- Det ger varje kommundel mer frihet att utforma sitt arbete individuellt, säger han och förklarar att kraven på en nämnd är väldigt formella medan en styrelse kan vara sammansatt och arbeta på många olika sätt.

Att införa kommundelsstyrelser med en gemensam beredning under kommunfullmäktige var ett av tre förslag som en konsultutredning tog fram för att utveckla den lokala demokratin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Levin