Strängnäspolitiker vill ha nolltolerans mot klotter

Förslaget om att uppföra en laglig graffitivägg i Strängnäs kommun kommer förmodligen att avslås i teknik- och fritidsnämnden, säger ordförande Marianne Andersson (C). I stället finns planer på att strama åt och införa nolltolerans mot klotter i alla kommundelar.

21 oktober 2010 07:16

– Jag tror inte att klottret minskar om man sätter upp en vägg. Tyvärr.

Alexander Erikssons medborgarförslag om att införa lagliga graffitiväggar i kommunen möts av kalla handen av Marianne Andersson. Hon säger att erfarenheter från andra kommuner visar att det blir svårare att komma åt olagligt klotter om det finns lagliga klotterplank.

– Polisen säger det.

Stockholmspolisen, som arbetar utifrån nolltolerans mot klotter, har enligt Andersson varit tydlig med att det blir svårt för dem att sätta dit klottrare med sprejburkar på sig eftersom de som åker fast kan säga ”jag är på väg till Strängnäs för att måla på en laglig vägg.”

Så polisens argument väger tungt?
– Ja, det gör det.

Andersson säger att hon vill jobba med frågan på ett annat sätt och tillåta graffiti under mer ordnade former, inte bara genom att slå upp en vägg.

Kommunen kommer under nästa år att se över möjligheten att införa nolltolerans mot klotter, med anledning av de klottervågor som kommunen drabbats av. I så fall inrättas en sanerande klottercentral som fastighetsägare får vända sig till när de drabbats. Målet är att klottret ska vara borta inom några timmar.

Alexander Erikssons medborgarförslag om graffitivägg kommer att tas upp tidigast i november i Trafik- och fritidsnämnden.

Malmö har haft två lagliga graffitiväggar i 20 år. Företrädare för kommunen där säger sig enbart ha positiva erfarenheter. Läs mer om det i torsdagens papperstidning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa