Strängnäs politiker höjde sina arvoden

Arvoden till politikerna kommer att kosta 2,7 miljoner mer i år och de kommande åren.

15 januari 2011 10:30

Det står klart efter att kommunstyrelsen beslutat att rösta igenom ett förslag som är en effekt av den nya politiska organisation den styrande Fyrklövern infört. Man höjer bland annat politikernas arvoden, ökar den politiska tiden något som gör att kostnaderna ökar med 40 procent till 6,4 miljoner kronor.

För låga arvoden
Argumenten för detta är att Strängnäs kommuns politikerarvoden är låga och att man vill öka den tid politiker arbetar med politiken för att höja kvalitén på besluten men också förbättra lokaldemokratin.

Kommunalråden Jens Persson (C), Fredrik Lundgren (FP) och Tord Tjernström (S) samt oppositionsråd Maria von Beetzen (M), alla ledamöter i kommunstyrelsen, hävdade jäv och deltog inte i beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!