Grova tjänstefel misstänks efter vattenkaoset

Kaoset kring vattenledningsbygget gör att kommunen nu misstänker att tjänstemän begått grova tjänstefel. En utredning visar att varken upphandling, attester eller uppföljning gjorts på rätt sätt.

25 februari 2011 06:21

När Sevabs inhyrda konsulter i oktober förra året visade på ett allvarligt kaos i vattenledningsbygget valde Strängnäs kommun att undersöka om det fanns anledning att misstänka oegentligheter.

Nu är den utredningen klar.

- Och det bekräftar det vi visste, säger kommunchef Peter Lundberg som säger att det viktigaste är att kommunen nu lär av misstagen och hanterar de problem som de två utredningarna pekat på: reglerna för attester har inte följts, vissa höga chefer har haft obegränsad attesträtt, projekt har haft otydliga rutiner, upphandlingsregler har inte följts och avtal har inte skrivits på rätt sätt.

Allt detta har kommunen redan rättat till eller arbetar med säger Peter Lundberg. Men utredningen har inte funnit några tecken på att det förekommit oegentligheter under byggtiden.

- Man kan misstänka att det begåtts grova tjänstefel här. Man har sneddat rejält i kurvorna, kanske med gott uppsåt, men man har åsidosatt regelverken, säger Peter Lundberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa