Fem miljoner kronor ger liv åt landsbygden i nya EU-projekt

Vill du också att landsbygden ska leva? Har du till och med idéer om hur det ska gå till? Då kan Leader Inlandet vara något för dig. Oavsett om dina tankar handlar om mat, djurhållning, fritidsaktiviteter eller annat som kan få folk att stanna kvar eller ta sig ut på landsbygden.

11 februari 2008 06:30
- Tanken är att alla, vem som helst, ska kunna driva ett utvecklingsprojekt. Viktigt är också att även den ideellt nedlagda tiden kommer att värderas i pengar, säger Karin Svensson, kommunens internationella samordare som fungerar som projektets spindel i nätet.

"Intresset är stort"
Leader Inlandet är ett utvecklingsprojekt inom EU där det i Sörmland är kopplat till Strängnäs, Gnesta, Nykvarn, Flen, Eskilstuna och Kungsör.
Arbetet bygger på samverkan mellan tre parter: offentlig, privat och ideell sektor.
Runt 5 miljoner kronor från EU och offentlig sektor (Strängnäs kommun står för 400-000 kronor) är avsatta för landsbygdsprojektet som i första hand sträcker sig till 2013.
Vem som helst ska kunna söka medel för att utveckla sin idé kring en livskraftig landsbygd - oavsett om man vänder sig till boende på landet eller väljer att se landsbygden som ett rekreationsområde för stadsbor.
- Intresset för Leader Inlandet är stort, säger Karin Svensson och syftar på de träffar hon haft i vinter i bland annat Åker, Taxinge och Stallarholmen.
Däremot har folk tyckt att det känts lite luddigt när de läst utvecklingsstrategin som ligger till grund för en ansökan till länsstyrelsen om att få medel.
Trots det har flera ansökningar till olika utvecklingsprojekt redan droppat in på Karin Svenssons bord. Hon vill inte avslöja vad idéerna handlar om utan föredrar att berätta att det just nu pågår en rekrytering till Strängnäs lokala aktionsgrupp (LAG) dit vem som helst kan anmäla sig. Ingår man i LAG blir uppgiften att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och bedömda ansökningar om projektmedel.
Målet är att LAG inom ett halvår öppnar ett kansli i Strängnäs där stöd ska finnas för alla med kopplingar till Leader Inlandet.

Susanne Redebo
0152-47409
susanne.redebo@ekuriren.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!