Lokala aktörer önskar gastronomiskt center

Fredrik Eriksson och Menigo vill utveckla den svenska gastronomin genom en samlingsplats för branschen. Om Strängnäs blir platsen återstår att se.

Strängnäs 12 november 2019 05:11

Tanken på ett gastronomiskt center har länge funnits hos Fredrik Eriksson, krögare med Strängnäskoppling. Musiken, dansen och kulturen har egna hus – men hans bransch saknar en sådan motsvarighet.

– Det är inget kocknördcentrum jag pratar om. Det är en större fråga än så, något som ska samla allt som händer i samhället kring framtidens måltider, säger Fredrik Eriksson, som också är kreativ ledare inom utbildningsföretaget Restaurangakademien.

Det var där, i akademins styrelse, som idén omsattes till ett faktiskt initiativ i juni 2018. Tillväxtverket, Visit Sweden, Visit Stockholm, Göteborg & co och Region Skåne anslöt. I januari 2019 presenterades en förstudie om hur visionen kan förverkligas.

Enligt förstudien, som bygger på intervjuer och samtal med ett 60-tal personer från bland annat restauranger och livsmedelsföretag, finns ett stort behov och intresse för att skapa ett nationellt gastronomiskt centrum.

Branschen konstateras ha stora utmaningar med lönsamhet och personalbrist. Mat och måltider är en viktig del av den svenska besöksnäringen men flera vittnar om ett minskat intresse från exempelvis internationella matskribenter. En mötesplats för gastronomisk innovation och utveckling, bland annat utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv, efterfrågas.

– Vi behöver kraftsamla för att vara en fortsatt konkurrenskraftig del av besöksnäringen, säger Fredrik Eriksson.

Förstudien har samlat in svar på frågorna varför, vad, för vem och hur ett gastronomiskt center ska startas. Just nu tas en utvecklingsplan fram, som ska presenteras i december. Frågan var? är ännu obesvarad.

Fredrik Eriksson är engagerad i Thomasgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. Som initiativtagare räknas också storköks- och restaurangleverantören Menigo, som har sitt centrallager i Strängnäs. Organisationen Stolt mat i Sörmland gick i somras med i det partnerskap som finansierar arbetet med utvecklingsplanen. Men att centret skulle byggas i Strängnäs eller Sörmland är långt ifrån säkert, säger Fredrik Eriksson.

– Placeringen måste utgå från var det är lämpligast för Sverige som land, och det kommer det givetvis finnas olika röster och olika lösningar kring. Det viktigaste är att det är en smart plats för aktörerna som ska jobba där och för gästerna och kunderna som ska besöka centret, säger Fredrik Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa