Ulf Kristersson om hemvärnet: "Fler vill hjälpa till"

"På sikt tror jag att både vi och Finland blir medlemmar i Nato." Det säger Ulf Kristersson (M) vars politiska vardag just nu i hög grad präglas av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Under fredagen besökte han Svältenlägret på gamla P10 där en grundutbildning för hemvärnssoldater pågår.

Den Strängnäsbaserade Moderatledaren Ulf Kristersson besökte Svältenlägret där en grundutbildning för hemvärnssoldater pågår. På bilderna syns bland andra även Eric Holmberg och Mikael Smedin.

Den Strängnäsbaserade Moderatledaren Ulf Kristersson besökte Svältenlägret där en grundutbildning för hemvärnssoldater pågår. På bilderna syns bland andra även Eric Holmberg och Mikael Smedin.

Foto: Lars Kilström

Strängnäs2022-03-04 16:45

Kriget i Ukraina

Intresset för hemvärnet är stort – Sörmlandsbataljonen tar just nu emot rekordmånga anmälningar.

– På grund av det som händer i omvärlden vill jag se verksamheten på plats, säger Ulf Kristersson till tidningen.

Vad säger du om det som händer i Ukraina?

– Dramatiskt. Ett så här farligt läge har Europa aldrig befunnit sig i sedan andra världskriget tog slut.

Men för drygt 30 år sedan var det oroligheter i Baltikum när tre länder skulle frigöra sig från Sovjetunionen?

– Intressant att du tar upp det. Men då var det en hoppfull situation tack vare att de ville bryta sig loss. Situationen nu är den omvända, hotfull. Sverige och Finland är två länder som nu befinner sig i en speciell sits. Jag är glad att dessa nationer för en tät dialog och att Finlands president träffar Joe Biden.

undefined
Ulf Kristersson i samtal med överstelöjtnant Mikael Smedin som konstaterar: "Det senaste dygnet har vi fått in 25 intresseanmälningar i Sörmland, detta föranlett av omvärldssituationen."

Tror du att Sverige kommer att gå med i Nato?

– På sikt blir vi säkert medlemmar, men det är alltid en process. Jag får många frågor kring Nato och kan säga att det hade varit bättre om vi redan varit medlemmar. Då hade Sverige haft ett bättre skydd.

Under den stund Ulf Kristersson var inne hos de cirka 15 deltagarna på grundkursen pratade han om Ukrainakriget ur fyra aspekter:

– Att som nu skicka vapen dit är ett stort steg för oss. Vi diskuterar hur vi kan hjälpa krigsflyktingar. Ryssland isoleras nu från övriga världens ekonomi. Vi i EU har här agerat oerhört starkt tillsammans, en samlad aktion från väst som överraskat Ryssland. Det svenska försvaret stärks under 2022 och även kommande år.

Tidningen frågade partiledaren vad han kunde säga om hemvärnets betydelse:

– I orostider märker vi att fler vill vara med och hjälpa till. Just här är tröskeln inte så hög.

undefined
Spänningar i omvärlden och skogsbränderna 2018 fick Åsa Tallroth att söka sig till hemvärnet.

Ulf Kristersson fick information av Eric Holmberg som leder Sörmlandsbataljonen, jämte överstelöjtnant Mikael Smedin och major Conny Lundevall som är involverade i grundutbildningen. En rundvandring på området hanns också med.

Eskilstunabon Åsa Tallroth, 46 år, var en av deltagarna på utbildningen som slutar på söndag.

– Min tanke att gå med i hemvärnet föddes 2014 då konflikten i Ukraina startade, sedan tilltog intresset för att göra en insats i och med skogsbränderna 2018. Jag hade kommit hit lite snabbare om det inte varit för corona.

Åsa Tallroth är en av dem som denna vecka går hemvärnets grundutbildning i Strängnäs: "Det är jättekul", säger den 46-åriga Eskilstunabon.
Åsa Tallroth är en av dem som denna vecka går hemvärnets grundutbildning i Strängnäs: "Det är jättekul", säger den 46-åriga Eskilstunabon.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!