Bilaal får inte bedriva förskoleverksamhet

1 april 2020 15:27

I december drog Umeå kommun in tillståndet för den fristående förskolan Bilaal, vilket överklagades av förskolan. Nu meddelar förvaltningsrätten att man går på kommunens linje, enligt SVT Västerbotten.

När Umeå kommun drog in tillståndet för den fristående förskolan, gjorde samtidigt Gävle och Söderhamn kommun också det. Förskolorna hade muslimsk inriktning och kassören i styrelsen var tidigare den så kallade Umeå-imamen, som suttit i förvar och som Säkerhetspolisen anser vara ett säkerhetshot.

Förvaltningsrätten avslår Bilaals överklagan med motiveringen att förskolan inte har gjort tillräckligt stora förändringar för att få bedriva förskoleverksamhet. Förvaltningsrätten gör bedömningen att Bilaal inte uppfyller kravet på lämplighet och inte har fullgjort sina uppgifter mot de allmänna genom att bland annat lämna missvisande uppgifter, rapporterar SVT Västerbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT