Den första människan kom till Amerika sjövägen

De första amerikanerna kom sjövägen från Stilla havet och inte över den landförbindelse som tidigare fanns mellan Asien och Nordamerika, vilket man tidigare trott. Det konstaterar en grupp forskare efter att ha hittat bevis för att det bodde människor i Nordamerika redan för 16 000 år sedan.

1 september 2019 21:34

I årtionden har forskarna debatterat var Amerikas ursprungsbefolkning kom ifrån. Den förhärskande teorin är att de kom landvägen, över den landförbindelse som fanns mellan dagens Sibirien och Alaska. Denna förbindelse, som ligger i det område som kallas för Beringia, uppstod till följd av den sänkning av havsnivån som inträffade i slutet av förra istiden, för cirka 14 000 år sedan.

På sistone har dock ett mindre, men växande, antal studier ifrågasatt denna teori. Detta eftersom människans närvaro i Nordamerika – tack vare nya fynd – hela tiden skjutits bakåt i tiden. Och nu anser sig forskare vid bland annat Oregon State University ha funnit bevis för mänsklig aktivitet i dagens USA redan för cirka 16 000 år sedan, det vill säga långt innan det fanns en isfri landkorridor mellan Asien och Nordamerika.

Ingen slump

Artefakterna, bland annat verktyg och projektiler av sten, hittades i Cooper´s Ferry i Idaho i dagens nordvästra USA. Att de hittades just där ser forskarna inte som någon slump.

"Cooper´s Ferry är beläget vid Salomonfloden som är en biflod till den större Columbiafloden. Tidiga människor som rörde sig söderut längs med Stillahavskusten borde ha mött Columbiafloden som det första stället där de enkelt kunde gå och paddla nedanför glaciärerna. På så sätt var den här korridoren den första startpunkten vid en migration", säger artikelns huvudförfattare, Loren Davis vid Oregon State University, i ett pressmeddelande.

Bland de hundratals fynden finns bland annat benfragment från bytesdjur, förkolnade eldhärdar och stenverktyg – och det är utformningen av dessa verktyg samt kol 14-dateringar av benfragmenten och andra rester som får forskarna att dra slutsatsen att artefakterna är mellan 16 560 och 15 280 år gamla.

Längs med kusten

Dessförinnan har de äldsta fynden av mänsklig aktivitet i Nordamerika varit runt 14 000 år gamla. Detta stämde bra med den tidigare teorin om hur människorna erövrade den amerikanska dubbelkontinenten, eftersom en isfri korridor mellan Asien och Amerika tros som tidigast ha uppstått för 14 800 år sedan.

Nu, däremot, anser sig forskarna alltså ha bevis för att det fanns människor i Amerika för redan 16 000 år sedan.

"Till en början var jag mycket skeptisk, så vi körde om flera analyser flera gånger, men de visade alla att artefakterna är så här gamla. Nu har vi bevis för att det fanns människor i Idaho innan den här korridoren öppnades. Dessa bevis får oss att dra slutsatsen att de första människorna rörde sig söder om det kontinentala istäcket längs med Stillahavskusten", säger Loren Davis.

Arkeologerna hittade också fragment från en numera utdöd hästras som levde i Nordamerika mot slutet av den senaste istiden.

Forskningen presenteras i tidskriften Science.

Fakta: De första människorna i Amerika

Dna som har utvunnits ur lämningarna från en pojke som levde i Nordamerika för 12 600 år sedan visar att han tillhörde en population som många från den nutida ursprungsbefolkningen härstammar från. Denna population kom ursprungligen från Sibirien.

Av analyserna framgår också att pojken har större släktskap med nutida ursprungsbefolkningar i Syd- och Mellanamerika, än med dem från Nordamerika. De senares gener kan ha spätts ut av mer sentida invandrare från Sibirien.

Källa: Nature

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Nilsson/TT