Ensamkommande säljer sig för mat och boende

Allt fler ensamkommande utnyttjas för sex, kriminalitet eller arbete, enligt Röda Korset. Det finns unga ensamkommande som säljer sig själva i utbyte mot mat eller boende.

30 januari 2020 06:00

Utsattheten bland ensamkommande barn och unga har ökat snabbt och allt fler faller nu utanför samhällets skyddsnät, enligt en rapport från Röda Korset.

Det här är en grupp vi möter i ökande omfattning. För två–tre år sedan var det väldigt mycket färre som var i den här situationen, för då hade de inte blivit åldersuppskrivna eller fyllt 18 år och gått ifrån det kommunala ansvaret. Nu ser vi hur det här tilltar, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Röda Korset.

Framför allt har de ensamkommande svårt att hitta någonstans att bo eftersom ingen instans anser sig ansvarig för att ordna boendeplatser åt gruppen. Så sent som i tisdags meddelade Migrationsverket att ytterligare 400 personer, de flesta av dem ensamkommande, inom kort tvingas lämna myndighetens boenden.

Fast i relationer

Vi har minst 1 200 unga vuxna som lever i akut hemlöshet. Det är en förfärande stor grupp. Varken kommuner eller regionala eller statliga myndigheter har något uttalat ansvar att hjälpa till med boende och då blir den här gruppen personer väldigt sårbara, säger Martin Ärnlöv.

I en enkät med 103 ensamkommande som sökt stöd hos en frivilligorganisation svarar nästan en av fem att de sovit utomhus natten innan de svarade på enkäten.

Problematiken leder till psykisk ohälsa men ökar också risken för exploatering. I enkäten uppger 38,5 procent av de ensamkommande att de gjort saker mot sin vilja för att de behövt pengar eller boende. Mer än en femtedel av dessa säger att de behövt utföra sexuella handlingar. I rapporten uttalar sig en anonym volontär:

"Ungdomar sitter fast i relationer med gamla kvinnor och män som de måste ligga med på natten. Ett 20-tal har berättat här att de utnyttjats sexuellt och är fast i relationer."

Det finns även uppgifter om kriminella gäng som medvetet rekryterar ensamkommande – "om de dödar en papperslös är det ingen som saknar en" – och slavarbete på restauranger för en sovplats på golvet.

Varje fall där en ung människa känt att man behövt göra något som man inte vill för att få lite cash eller någonstans att bo är förödande, säger Martin Ärnlöv.

Pengar till kommunerna

Röda Korset vill se ett nationellt samordningsansvar för ensamkommande barn och unga i Sverige.

Kommunerna behöver också få ett tydligt uppdrag att de har ett ansvar att hjälpa till att lösa boendesituationen för den här gruppen – och också få finansiella resurser för att lösa den biten, säger Martin Ärnlöv.

Han vill samtidigt framhålla att det också gått bra för en stor grupp av dem som kom till Sverige som ensamkommande barn.

De utbildar sig till kockar, undersköterskor, de tar körkort, de får sina första extraknäck. De har kommit in och blivit aktiva deltagare i det svenska samhället, säger han.
Fakta: Enkäten

Enkätundersökningen omfattar 103 ensamkommande barn och unga som deltog i verksamheter hos Stockholms Stadsmission, Barnrättsbyrån, Röda Korset och Rädda Barnen.

Det handlar om unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna, utanför samhällets insatser.

Enkäten genomfördes i maj förra året.

I rapporten har även 33 lokala rödakorsföreningar som har verksamheter för ensamkommande barn och unga runt om i Sverige svarat på frågor.

Källa: Röda Korset

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!