Extremister knyts till barnverksamhet

Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem, skriver Aftonbladet.

16 september 2019 13:57

Göteborgs förskolenämnd stoppade nyligen ett familjedaghem, för att verksamheten hölls hemma hos en person som spridit radikala budskap i sociala medier.

Vi hade tre ärenden i juni som kan kopplas till den här typen av verksamheter. En av de här personerna som var berörd i ett av ärendena har redan verksamhet hos oss idag men i augusti fattades beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för den, säger Amanda Larsson på förskoleförvaltningen i Göteborg till TT.

Att det var tre ärenden under en månad har inte inträffat tidigare, enligt Larsson. Men det kan också bero på en lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom skolområdet.

Larsson säger att man i arbetet haft stor nytta av Försvarshögskolans rapport om salafism från förra året.

Göteborg har väldigt stort utrymme i den rapporten, när vi tittar närmare ser vi att det är personer som förekommer perifert. Nu när vi fått ett lagstöd är det i takt med att vi gör tillsyn som vi har möjlighet att titta på de här aspekterna, säger hon.

Enligt Aftonbladet har Göteborg tidigare i vår stoppat två ansökningar från en man som nyligen suttit i förvar på uppdrag av Säkerhetspolisen (Säpo). Mannen, som kopplas till våldsbejakande extremism, ville starta en förskola med fyra avdelningar.

Samtidigt är ett föräldrakooperativ med verksamhet i flera kommuner under utredning – bland annat efter att en styrelsemedlem tagits i förvar av Säpo, skriver Aftonbladet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT