Första fallen av e-cigarettskador i Sverige

Giftinformationscentralen varnar för allvarliga lungskador efter e-cigaretter, uppger Läkartidningen. Detta efter två fall i Sverige där användarna misstänks ha andats in THC-haltiga vätskor och drabbats av skador.

9 december 2019 19:18

Mellan juni och november i år har den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC rapporterat om 2 290 misstänkta fall av allvarliga lungskador, inklusive 47 dödsfall, till följd av användning av e-cigaretter.

Nu har två misstänkta fall upptäckts i Sverige för första gången. Därför går Giftinformationscentralen ut med en varning till den svenska läkarkåren.

Under den senaste månaden har vi fått kännedom om två möjliga fall. Vi vill göra kliniskt verksamma läkare medvetna om att den här typen av fall kan förekomma även i Sverige, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen, till Läkartidningen.

Mer pengar

Han betonar att det inte handlar om vanliga, kommersiellt tillgängliga, e-cigaretter med nikotin. Samtliga fall i USA har varit förknippade med användning av produkter som köpts utanför den officiella marknaden för e-cigarettprodukter. I en överväldigande majoritet av fallen handlar det om produkter med THC, som är den substans som står för ruseffekten i cannabis.

Även i de två fallen i Sverige finns uppgifter om användning av THC-haltiga vätskor, säger Erik Lindeman.

I USA finns misstankar om att det är tillsatsämnet vitamin-E-acetat – som under 2019 började användas för att späda ut THC-oljor – som är boven i dramat.

Poängen med att tillsätta det är förstås att den som säljer ska tjäna mer pengar. Det är lite grann analogt med att blanda kokain med bakpulver.

Köpt via Darknet

De två personer som blivit sjuka i Sverige misstänks ha köpt sina e-cigarettvätskor via Darknet från USA.

I och med att vi har indikationer på att det här sättet att missbruka cannabis har blivit allt mer populärt och att kunderna köper sina produkter från själva epicentret av den här epidemin i USA bedömer jag att risken är ganska stor att vi får sådana här fall, säger Erik Lindeman.

Fallen i USA kännetecknas av ett sjukdomsförlopp som utvecklas under dagar till veckor, med symtom som buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän sjukdomskänsla och tilltagande andningsbesvär. I USA har en övervägande majoritet av fallen som rökt e-cigaretter, något som också kallas vejpning, varit under 35 år.

När patienten är en ung människa med andningsbesvär är det viktigt att försöka ta en vejpningsanamnes, och då är det just THC-vejpning man ska ställa riktade frågor om, säger Erik Lindeman till tidningen.
Fakta: E-cigaretter

Under 2000-talet har tobaksliknande produkter i form av e-cigaretter (elektroniska cigaretter) etablerats på världsmarknaden.

E-cigaretter liknar vanliga cigaretter, men innehåller inte tobak. I stället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast nikotin. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen.

Att röka e-cigaretter kallas ibland för att vejpa, efter engelskans "vape".

Omkring två procent av befolkningen använder e-cigaretter antingen dagligen eller ibland.

Det är 18-årsgräns för att få köpa e-cigaretter som innehåller nikotin.

Källor: UMO, Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Nilsson/TT