Fortfarande farligt att vistas i rasområdet

Ett större jordskred inträffade norr om Lökeberg i Kungälv. Jord- och lermassor gled ner i havet och var nära att dra med sig byggarbetare som genomförde markarbeten på platsen.

Att beträda området är absolut farligt, säger Tobias Thorén på Statens geotekniska institut.

13 november 2019 18:51

Händelsen inträffade vid Bastevik i Kungälvs kommun på onsdagsförmiddagen i samband med ett byggnadsarbete. Området som rasade ned i vattnet är uppskattningsvis 100 gånger 200 meter.

Arbetarna höll på med förstärkningsarbete inför byggandet av ett bostadshus och använde bland annat en pålningsmaskin och en grävmaskin när de observerade att marken började röra på sig.

En av grävmaskinisterna var lite skärrad, han fick springa för sitt liv, säger Linus Olsson, som kom till platsen precis efter skredet, till P4 Väst.

Hus i riskzonen

På bilder från området syns en skarp kant i sluttningen där jordmassorna lossnat. Skredet har omringat en mindre byggnad som ligger i anslutning till en brygga, i närheten ligger även flera andra byggnader.

De ligger ju i farozonen, men det har inte hänt något med de andra byggnaderna, säger Kalle Kivistö på räddningstjänsten i Storgöteborg till TT.

Räddningstjänsten har spärrat av området och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av kommunen.

Personal från Statens geotekniska institut har under dagen bistått räddningstjänsten. Tobias Thorén, en av dem som var på plats för SGI, säger att skredet kan ha orsakats av just pål- och grävningsarbetet men även av regn – eller en kombination.

Skred utlöses antingen av att leran blir överbelastad eller störd. Det kan ha ett samband, men det får man göra en mer genomgående bedömning av.

Han bekräftar bilden av ett dramatiskt händelseförlopp.

Man (grävarbetarna) såg att det inte var riktigt bra stabilitet. De observerade att det började röra på sig, och de evakuerade ganska snabbt när de såg att marken gav vika. Så det var väldigt rådigt av dem.

"Absolut farligt"

Personalen från SGI har gått runt och inspekterat området, tagit kort och bedömt om skredet kan fortsätta. Mindre ras förekommer fortfarande.

Att beträda området är absolut farligt för det pågår aktivitet, men vi bedömer inte att det är någon risk att det sprider sig till ett annat område med bostäder i, säger Thorén.

Pålkranen står nu kvar i området och riskerar att välta, vilket gjort att räddningstjänsten lagt ut länsor om det skulle läcka ut drivmedel.

SGI lämnar nu över tillsynen av området till entreprenören som får anlita geotekniska sakkunniga för att avgöra hur man ska gå vidare.

Lerorna på västkusten har bildats genom sedimentering av havsvatten. I vissa fall kan leran vara väldigt lös och blir trycket för stort glider den iväg, säger Per Bolin på SGI.

Vi har ju haft ett antal större skred längst Göta älv historiskt sett och det här skedde ju inte så långt därifrån, säger han.

Tobias Thorén beskriver jordskredet som ovanligt stort och jämför med ett skred som inträffade vid Småröd i Munkedals kommun 2006. Då rasade ett flera hundra meter långt och brett område vid E6 och drog med sig ett tiotal bilar. Flera personer fick föras till sjukhus men ingen blev allvarligt skadad.

Fakta: Skred och ras

Hur stabil en sluttning är beror både på belastningen på jorden och på jordens hållfasthet.

Ofta är det en kombination av olika faktorer som kan utlösa ett skred.

Faktorer som kan ligga bakom är exempelvis klimat- och väderförändringar, mänsklig påverkan, erosion och landhöjningen – som kan ge upphov till exempelvis en förändrad grundvattennivå och en ökning eller minskning av markfuktigheten.

Bland varningstecknen på ett begynnande skred finns färska erosionsskador i slänter ner mot ett vattendrag, plötsliga sprickor eller sättningar i marken, brott på ledningar eller kablar i marken samt att träd eller stolpar börjat luta.

Källa: Statens geotekniska institut (SGI).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jens Bornemann/TT, Niklas Svahn/TT