Gruvföretag vill utöka i Pajala

Företaget bakom Kaunisvaaragruvan i Pajala vill börja bryta malm även i två närliggande gruvor. Något som skapar jobb – men också påverkar renskötseln i området.

Det kommer fördubbla vår verksamhet, säger vd Per-Erik Lindvall.

17 juli 2019 19:20

Ett år har gått sedan företaget Kaunis Iron började bryta järnmalm i Pajala efter att gruvans tidigare ägare gått i konkurs. Sedan dess har 350 personer anställts och två miljoner ton järnmalm rullat ut från gruvan.

Nu lämnar företaget in en ny ansökan om verksamhetstillstånd till Mark- och miljödomstolen. I den ingår att även bryta malm i fyndigheterna Sahavaara och Palotieva.

Det här gör skillnad och skapar välstånd och framtidstro i Pajala kommun, säger Per-Erik Lindvall, som räknar med att öka till 600 anställda om ansökan går igenom.

Enligt honom ingår för första gången en socioekonomisk analys i ansökan.

Den visar att arbetslösheten går ner, utflyttning vänds till inflyttning och medellönen i kommunen ökar. Vi behöver få inflyttning av unga människor, det kan man bara göra om det finns jobb i kommunen.

Har kritiserats

Naturvårdsverket har kritiserat företagets tidigare miljötillstånd för att vara otydligt och omodernt, och krävt att det återkallas. En process som fortfarande pågår, parallellt med att den nya ansökan lämnas in.

Nu återstår att se om analyserna av gruvans miljöpåverkan i den nya ansökan godkänns av Mark- och miljödomstolen, något som Per-Erik Lindvall inte är orolig över.

Alla miljökrav som finns i svensk lagstiftning kommer att uppfyllas med god marginal. Det är dags att vända blad och sluta påstå att gruvor är miljöförstörande, säger han.

Renskötsel påverkas

I området bedrivs renskötsel, som påverkas av den utökade gruvdriften.

Det är grönbete för renarna som försvinner för all framtid. Sedan blir det störningar för renarna, och försvårar när man ska flytta dem eftersom man måste gå runt området, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby.

Samebyn har fört samtal med gruvföretaget, men ännu har de inte resulterat i någon konkret överenskommelse, berättar han.

Vi hoppas på något slags avtal, så vi kan få hjälp att fortsätta med renskötsel i närheten.

Samtidigt som gruvdriften är negativ för renhållningen ser Hans Holma fördelar med ökad sysselsättning i bygden.

Vi har accepterat en gruva, för byarna håller på att dö, jobbtillfällen och servicen i byarna försvinner. Alla kan ju inte jobba med renar heller.
Fakta: Pajalagruvan

Järnmalmsgruvan i Kaunisvaara, drygt två mil från Pajala tätort, öppnades i slutet av 2012.

Järnmalmen fraktades med lastbilar till Svappavaara utanför Kiruna, där den lastades om till tåg för vidare transport till hamnen i Narvik i Norge.

Ungefär samtidigt som produktionen i gruvan startade började dock priset på järnmalm rasa. Redan i januari 2013 visade det sig att ägaren, Northland Resources, hade miljardhål i budgeten. I december 2014 gick företaget i konkurs. Då hade nio miljarder kronor investerats i verksamheten.

Under slutet av 2017 köptes gruvan av Kaunis Iron som öppnade gruvan för drift igen 2018.

Källa: Northland Resources, Kaunis Iron, Länsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Mattsson/TT