En kall vår gör att tranorna går miste om vårsådden och under en varm sommar kommer skörden tidigt vilket gör att gässen och svanarna inte hänger med. Det var precis vad som hände förra året.

Den ersättning som betalas ut av länsstyrelsen för skador orsakade av fåglar på jordbruket och förebyggande åtgärder har ökat i många år och sköt i höjden 2017. Men i fjol halverades plötsligt summan, från 11 miljoner till 6,6 miljoner.

Det där är väderberoende. Kombinationen sen vår och het sommar skyddade grödorna mot fåglar, säger Johan Månsson, tillförordnad föreståndare för Viltskadecenter vid Lantbruksuniversitetet (SLU).

Friden på åkrarna ser dock inte ut att hålla i sig.

Det är en ganska normal vår i år så det kan nog bli en del problem på sådden. Många har redan upplevt att det varit mycket rastade sångsvanar på rapsåkrarna.

För att komma till rätta med problemet har flera länsstyrelser anställt skrämselkonsulenter. De ansvarar för att skrämma bort fåglarna med hjälp av skrikande dockor, raketer, gasolkanoner och drakar som vajar i vinden.

Tyvärr är fåglarna inte dummare än att de vänjer sig vid allt det där, så det gäller att flytta runt och byta ut skrämselutrustningen, säger Johan Månsson.