Jimmie Åkesson: Vi växer för att vi har rätt

När Sverigedemokraterna i dag inleder sina landsdagar är det från en helt ny styrkeposition. Socialdemokraternas hundraåriga roll som största parti hotas nu på allvar av SD. De politiska motståndarna käbblar om varför SD växer. Är det för att man isolerat dem eller för att man inte längre gör det?

För att vi har rätt, är partiledaren Jimmie Åkessons enkla förklaring.

21 november 2019 13:37
Vi växer därför att vi beskriver verkligheten på ett sätt som väldigt många väljare känner igen sig i, säger han i en TT-intervju.

Jimmie Åkesson pratar ofta nedlåtande om liberalismen, det vänsterliberala etablissemanget. Utmärkande för den liberala demokratin är rättsstaten, fria domstolar, oberoende medier, mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter och civilsamhället. Frågan är vad det är han ogillar av detta.

Jag gillar det. Den klassiska liberala demokratimodellen är ju den som vi företräder. De vänsterliberala i Sverige företräder en multikulturalistisk demokratisyn som har väldigt litet med den liberala demokratin att göra, utan som i förlängningen leder till särrättigheter som hotar rättsstaten och skapar splittring.

Några SD-riksdagsledamöter har föreslagit att delar av Advokatsamfundet ska förstatligas. Frågan är hur det rimmar med en liberal rättsstat?

Nä, jag är inte insatt i förslaget i detalj, men det diskuterades i verkställande utskottet och man är inte jätteförtjust i det. Men jag ska sätta mig in i det, säger Åkesson.

Spärra in folk

Ett annat förslag som partiledningen själv lyfter fram inför landsdagarna är att människor som inte kan rehabiliteras helt enkelt bör "spärras in" i ett slags förvar. Även det ett förslag som är svårförenligt med den liberala rättsstaten.

Det är en gränsdragning man måste göra någonstans, där man å ena sidan har stor respekt för rättsstaten och allas likhet inför lagen och att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad, men å andra sidan har vi en annan typ av brottslighet i dag som kräver andra lösningar.

Ett återkommande tema i Åkessons tal är visionen om det homogena folkhemmet som motsats till dagens "själlösa och splittrade" samhälle. Frågan är vilken roll kulturpolitiken spelar för SD för att skapa det samhället.

Kulturpolitiken blir viktig nu i den situation man har försatt oss i med segregation, hundratusentals människor som lever här fysiskt men inte mentalt. Om de någonsin ska kunna bli en del av majoritetsbefolkningens gemenskap så måste vi ju tillgängliggöra våra värderingar och vårt kulturarv och vårt sätt att tänka. Det klart att då får kulturpolitiken en viktig roll.

Nedskärningar på kulturen

Samtidigt gör SD kraftiga nedskärningar på kulturområdet i sin budgetmotion. Man sparar bland annat på museerna, filmstödet, allmän kulturverksamhet och på ersättningar till konstnärer. På folkbildningen sparar man sammanlagt 920 miljoner kronor.

Mycket av kulturpolitiken syftar till meningslösa integrationsprojekt, som snarare bygger ännu mera splittring.

Enligt Åkesson är det bland annat för att motverka detta, som man drar ned anslagen till kulturen.

Ja, så kan man se det, och vänsterpropaganda inom kulturen som fått växa i decennier som vi gärna ser över. Jag tror att man kan spara ännu mera.

Sedan SD tog över makten i Sölvesborg, har just kulturpolitiken där kommit i fokus. Kritikerna har varnat för att det återspeglar vad partiet vill göra på kulturområdet.

Politisk styrning

En fråga som har uppmärksammats är offentlig konstutsmyckning. Konst som kommunen köper in. Den har varit väldigt politiskt styrd, det har suttit socialistiska politiker som har haft riktlinjer om att köpa in samtida, utmanande konst. Nu säger vi att det inte ska vara det, utan man ska köpa in konst som människor upplever som... ja, konst som inte splittrar, väcker anstöt eller provocerar, utan som de allra flesta kan tycka är fint och trevligt, och på det sättet skapa sammanhållning i stället för polarisering.

TT: Men det har ju uppfattats just som en politisk styrning, att man ifrågasätter den fria konsten, vars roll ofta är att provocera och utmana.

Men den så kallade fria konsten handlar om att socialister ska försörjas på skattebetalarnas bekostnad. Den tiden är slut i Sölvesborg.

SD har bjudit in ledaren för det nederländska partiet Forum för demokrati, Thierry Baudet, till landsdagarna. Han har varnat för att Europa riskerar att afrikaniseras och förespråkat att Europa förblir dominerande, vitt och kulturellt, som det är.

Jag känner inte till det där. Jag uttrycker mig inte på det sättet. Vi har bjudit in alla partier i vår partigrupp i EU-parlamentet, säger Åkesson.
Fakta: Förslag till landsdagarna

Det kontroversiella begreppet "nedärvd essens" i principprogrammet slopas.

Förbudet mot dubbla medborgarskap slopas.

Förslaget om frivillig inkomstdelning mellan makar slopas.

Asylmottagandet ska minimeras och generera ett netto-minus.

Flyktingmottagande ska bara ske genom FN:s kvotsystem.

Verkställighetshinder ska inte möjliggöra uppehållstillstånd.

Möjligheten att utvisa till tredje land ska stärkas.

Reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas.

Kraven för medborgarskap ska skärpas kraftigt.

Medborgarskap ska kunna återkallas.

Källa: Sverigedemokraterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!