Rättsligt Inkomsttaket för att beviljas rättshjälp har inte höjts på nästan 20 år. Det gör att allt färre har möjlighet att få ersättning för juridisk hjälp.

Det här gör att många inte kan få sin rätt tillgodosedd för att man inte har råd med ett juridiskt ombud, säger advokat Mia Edwall Insulander, tillträdande ordförande för Advokatsamfundet, til l SVT Nyheter.

Rättshjälp kan begäras av privatpersoner som driver till exempel vårdnadstvister eller arbetsrättsliga tvister. Men inkomsttaket (en samlad bedömning av inkomst, tillgångar, skulder och försörjningsbörda) har legat på 260 000 kronor i snart 20 år.

2014 föreslog utredaren K-G Ekeberg att taket skulle höjas till 400 000 kronor.

Jag blev rent förbannad över att regeringen bara fimpade det. Man kan fråga sig om inte hela systemet med rättshjälpslagen förfaller om man utesluter en så stor del av svenska folket, säger han till SVT.

Enligt justitiedepartementet planeras inga åtgärder angående rättshjälpen för närvarande.