Kritik mot statsbidragen: "Väldigt oroade"

Kommuner och regioner ska få statsbidrag för att täcka kostnaderna för coronabekämpningen. Men SKR oroas över otydliga besked från regeringen – och liknar situationen med vad som hände efter flyktingkrisen.

Vi är väldigt oroade för att det ska upprepas, säger ordföranden Anders Knape.

8 april 2020 18:27

Ute i landet är kostnaderna för att bekämpa coronaviruset och dess konsekvenser stora, både i vården och i andra delar av samhället. I fredags utfärdade därför regeringen en förordning om statsbidrag till regioner och kommuner, för att ekonomiskt stödja verksamheter inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lugnas inte av förordningen, och ser flera stora risker. En av dem är att kommuner och regioner inte ersätts fullt ut för utgifterna de haft.

Företrädare för regeringen har sagt att kommuner och regioner ska ersättas fullt ut, men i skrivningarna är det luddigt formulerat om vad kompensation egentligen innebär. Det viktigaste för oss är tydliga besked, säger Anders Knape.

Påminner om flyktingkrisen

En annan farhåga är att det kommer krävas ett omfattande pappersarbete för att få rätt till pengarna. Och även om pappersarbetet görs enligt förordningen kommer det dröja innan pengarna betalas ut. Kommuner och regioner kan ansöka om bidrag fram till den 30 november, och efter det ska Socialstyrelsen bedöma vilka som ska få pengar och hur mycket.

Den här tidsplanen hade vi absolut inte räknat med, vi hade sett framför oss att så mycket som möjligt skulle betalas ut under 2020. Nu ser det inte ut som att några pengar kommer att betalas ut i år, säger Anders Knape.

Enligt SKR påminner situationen mycket om den efter flyktingkrisen 2015, då kommunerna fick ta en stor del av kostnaderna som uppstod.

Då fick våra medlemmar inte den kompensation som utlovades. Om vi nu skulle gå igenom en liknande process skulle det slita på tilliten, säger Anders Knape.

TT: Hur orolig är du över läget?

Den nya förordningen är i princip en kopia av den som fanns efter flyktingkrisen. Vi är väldigt oroliga för att det ska upprepa sig.

Fler ekonomiska bekymmer

Förutom ökade kostnader har kommunerna minskade intäkter att oroa sig för. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna presenterat satsningar på kommuner och regioner på 15 miljarder, vilket enligt SKR är långt ifrån tillräckligt.

En tidigare bedömning från Konjunkturinstitutet är att BNP faller med tre procent i år. Det motsvarar i så fall skattebortfall hos våra medlemmar med 15 miljarder. I bästa fall täcker de aviserade extrapengarna alltså bara skattebortfallet, säger Knape.

Till det tillkommer fler ekonomiska bekymmer.

Regionerna tappar en miljard i månaden på kollektivtrafiken och uppåt 300 miljoner i månaden på tandvården – fast många fortfarande inte stängt ner den, säger Anders Knape.

TT söker ansvariga ministrar i regeringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henning Eklund/TT