Lovande försök med nya mediciner mot ebola

Forskare knutna till WHO har kommit ett steg närmare att hitta de första effektiva behandlingsmetoderna mot ebola.

Två mediciner som har testats på ebolasmittade patienter minskade dödligheten i sjukdomen radikalt.

13 augusti 2019 01:38

Just nu pågår ett stort utbrott av virussjukdomen ebola i Kongo-Kinshasa. Ett utbrott som i det av krig och konflikter sönderslitna landet hittills infekterat 2 800 människor, så vitt man vet, var av fler än 1 800 har dött.

Obehandlad antas dödligheten vid ebolasmitta ligga på drygt 70 procent. Men nu, för första gången, verkar det som om det finns två effektiva behandlingsmetoder mot den fruktade sjukdomen. De två mediciner som nu har testats minskade nämligen dödligheten till runt tio procent.

Nyheterna i dag är fantastiska. Det ger oss ett nytt verktyg i kampen mot ebola, men stoppar inte epidemin, säger Mike Ryan, chef för Världshälsoorganisationen WHO:s nödprogram.

Räddar liv

Hos patienter med låga virusnivåer resulterade medicinering med REGN-EB3 att endast sex procent av patienterna dog, medan elva procent av de patienterna som fick mAb114 gick samma öde till mötes. Skillnaderna mellan de båda preparaten var inte statistiskt signifikanta.

REGN-EB3 och mAb114 består av syntetiska antikroppar, det vill säga protein, som fäster till viruspartiklarna och förhindrar dem att ta sig vidare in i cellerna.

Hos patienter som hade högre virusnivåer när de kom in till klinikerna var överlevnaden sämre, men WHO anser ändå att resultaten var så pass bra att studien avbröts i förtid, av etiska skäl, och att alla patienter framledes antingen ska få REGN-EB3 eller mAb114.

Det här betyder att vi nu ser ut att ha två behandlingsmetoder mot en sjukdom som vi för inte så länge sedan inte hade någon hjälp mot alls, säger Anthony Fauci, chef för amerikanska forskningsinstitutet NIAID, som lett försöket.

I den aktuella undersökningen testades även två andra mediciner, ZMapp och remdesivir, men dessa resulterade i sämre överlevnad.

Vi är extremt berörda av att vår behandling hjälper till att rädda liv. Vårt team har arbetat outtröttligt med att upptäcka, utveckla och producera REGN-EB3, säger Neil Stahl, vd för Regeneron Pharmaceuticals i USA, som är det företag som ligger bakom REGN-EB3, till New York Times.

REGN-EB3 erbjuds nu tills vidare gratis till de drabbade i Kongo-Kinshasa.

Går att behandla

Undersökningen av de fyra medicinerna testades på kliniker som drivs i området av fyra olika medicinska välgörenhetsorganisationer, däribland Läkare utan gränser.

"Ju mer vi lär oss om dessa två behandlingar, desto närmare kommer vi till att förvandla ebola från att vara en förskräcklig smitta till en som går att förebygga och bota. Vi kommer aldrig utrota ebola men vi bör kunna hindra dessa utbrott från att bli stora nationella och regionala epidemier", säger Jeremy Farrar, chef för brittiska hjälporganisationen The Wellcome Trust, i ett uttalande.

Rättad version: I en tidigare version uppgavs felaktigt hur många av patienterna som överlevde och dog av REGN-EB3 respektive mAb114.

Fakta: Ebola

Ebola är en typ av blödarfeber, allvarliga sjukdomar som drabbar kroppens alla organ. Symptom är bland annat kräkningar, diarré, utslag, lever- och njursvikt samt blödningar i huden och de inre organen.

Viruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som blod, svett och kräkningar. En person måste ha symptom för att vara smittsam, men ett lik kan också sprida smitta.

När utbrottet konstaterades i Kongo-Kinshasa i fjol var det tionde gången sedan 1976 som ebola upptäcktes i landet.

Det värsta utbrottet skedde dock i Västafrika, där fler än 11 300 människor dog 2013–2016.

Det är fortfarande inte klarlagt var viruset håller sig gömt mellan utbrotten. Fladdermöss är en tänkbar reservoar för smittan.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Läkare utan gränser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters