M: Stoppa farliga utländska investeringar

Moderaterna anser att regeringen omgående bör göra det möjligt att kunna stoppa utländska direktinvesteringar i svenska företag som kan hota säkerheten.

Vi måste ha mekanismer för att undvika förvärv som kan hota nationell säkerhet, säger moderatledaren Ulf Kristersson till TT.

2 april 2020 13:43

Utländska direktinvesteringar i samhällsviktiga företag kan innebära en säkerhetsrisk för Sverige, anser han. Frågan har aktualiserats under senare år i takt med att Kinas ekonomiska styrka och utländska investeringar har ökat.

Särskilt känslig blir frågan i spåren av coronakrisen då många företag och länder är i behov av kapital för att kunna överleva, enligt moderatledaren.

Ett nationellt regelverk för att kunna kontrollera och stoppa utländska investeringar saknas i dag. Det pågår en utredning som har i uppdrag att ta fram ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar. Men den är inte klar förrän i november 2021. Det är för sent, enligt Ulf Kristersson.

Löfven håller med

Vi måste se till att vi i alla fall har en temporär lagstiftning på plats som gör att vi inte blir extra sårbara i ett läge med svag svensk valuta och nedpressade värderingar i många bolag, som skulle göra att risken är väldigt stor att de köps upp på ett sätt som inte är bra för Sverige på längre sikt, säger Kristersson.

Han tog upp frågan under statsministerns frågestund i riksdagen på torsdagen.

Stefan Löfven hänvisade till att frågan utreds för närvarande men uteslöt inte snabbare åtgärder.

Hur ser vi till att skydda vitala svenska intressen? Då är det viktigt att också identifiera vilka de är. Vi kommer att skynda på behandlingen så snabbt det någonsin går. Finns det annan lagstiftning att ta till så är vi naturligtvis inte främmande för det och vi är öppna för att diskutera det. Det är ett viktigt problem och vi bör hjälpas åt här, säger Stefan Löfven.

Inte bara Kina

Det handlar inte bara om Kina, som kan utgöra ett hot, enligt Ulf Kristersson.

Det finns stora summor från till exempel Ryssland som investeras runt om i världen som också kan vara ganska ljusskygga pengar. Man måste ha en mindre naiv syn på utländska investeringar, att de inte för med sig några risker i den svenska ekonomin, för det tror jag att de gör, säger Kristersson.

Det handlar inte om att vara mot utländska investerare, framhåller Kristersson, utan att se till att känsliga företag inte hamnar i händerna på länder och företag som kan ha andra avsikter.

Skapa ett snabbspår

Enligt Moderaterna bör regeringen omgående ge Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i uppdrag att bygga upp en granskningsfunktion. Därtill bör den sittande utredningen via ett snabbspår föreslå relevanta lagändringar som möjliggör den granskningsfunktionen och att utländska investeringar som hotar Sveriges säkerhet kan stoppas.

Flera EU-länder vidtar åtgärder för att förhindra olämpliga investeringar och övertaganden av viktiga resurser och företag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har uppmanat medlemsländerna att använda alla möjligheter för att skydda vitala europeiska företag mot utländska uppköp eller investeringar som kan utgöra ett hot mot säkerheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Owe Nilsson/TT