Nekas hjälp för att sminka sig

4 december 2019 14:42

Funktionsnedsatta har inte rätt att få betald hjälp för att sminka sig, slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en dom. Orsaken är att det inte ingår i det grundläggande behovet av personlig hygien, skriver Dagens Juridik.

Bakgrunden är att Försäkringskassan beviljat en kvinna assistansersättning för drygt 20 timmar i veckan, varav 20 minuter om dagen avsåg hjälp med sminkning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som kom fram till att sminkhjälp utgör ett grundläggande behov och att personlig hygien även omfattar åtgärder för att stärka självkänslan eller grupptillhörigheten. Ytterligare en överklagan gjordes till kammarrätten i Jönköping som ansåg att sminkhjälp inte ingår i det grundläggande behovet av personlig hygien.

HFD går nu på kammarrättens linje och anser att sminkning inte innefattas av begreppet "personlig hygien".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT