Nordkalk ger upp om kalkbrytning i Bunge

16 september 2019 16:41

Nordkalk kommer inte att driva frågan om regeringens utpekande av Ojnareskogen som ett Natura 2000-område under 2015 var förenligt med Europarätten, skriver Hela Gotland.

En process i Europadomstolen skulle dock inte ändra grundfrågan om bolaget får bryta kalk eller inte, utan endast avgöra huruvida det var korrekt av regeringen att peka ut området som ett EU-naturreservat under pågående tillståndsprocess, uppger Nordkalk.

Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten, säger vd Paul Gustavsson till tidningen.

I april avslog Högsta domstolen bolagets ansökan om prövningstillstånd i målet om kalkbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Mark- och miljööverdomstolens dom från 2018 vann därmed laga kraft.

I domen som meddelades i september 2018 konstaterade domstolen att stenbrytning inom området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns i området bryts ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT