Stor efterfrågan – men skyddsmaskerna utreds

Privatpersoner och företag har producerat skyddsmasker för att hjälpa vården i coronakrisen.

Men Arbetsmiljöverket kan ännu inte tillåta användning och utreder frågan.

Man får inte sätta produkter på marknaden som inte är godkända, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket, till SVT.

24 mars 2020 18:08

Svensk sjukvård är på flera sätt hårt pressad på grund av coronakrisen. Bland annat är behovet av sjukvårdsmaterial, till exempel masker med skyddsvisir, stor.

Många privatpersoner och företag har tagit initiativ och producerat egna skyddsmasker för att bistå vården. Men eftersom att maskerna saknar så kallad CE-märkning, och inte kan räknas in under EU-kommissionens rekommendation att göra undantag för märkningen, kan de inte användas, enligt SVT.

Undantaget kräver att utrustningen har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk myndighet, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket, till SVT.

Socialstyrelsen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skulle i det här fallet kunna vara behöriga myndigheter.

Man får inte sätta produkter på marknaden som inte är godkända även om de är gratis. Både arbetsgivare och tillverkare kan hållas ansvariga.

Det har varit flera turer kring användning av skyddsmasker under coronakrisen. För en vecka sedan ändrade Arbetsmiljöverket sina regler efter EU-kommissionens beslut.

Rättad: I en tidigare version av den här texten angavs en felaktig information om att Arbetsmiljöverket har stoppat skyddsmaskerna. Rätt ska vara att frågan utreds.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT