Universum tycks expandera olika åt olika håll

Universum tycks expandera olika snabbt i olika riktningar, enligt en ny studie.

Rönen kan ställa en av astronomins grundpremisser på ända.

8 april 2020 22:10

I studierna av universum har astronomer under lång tid utgått från hypotesen att det expanderar lika snabbt i alla riktningar och att det, i stora drag, är uppbyggt på samma sätt åt alla håll. I mer vardagliga termer: Om universum är en jäsande bröddeg antas russinen inuti röra sig utåt på samma sätt, förutsatt att degen är ordentligt blandad.

Forskarna bakom den nya studien har tittat på observationer av röntgenstrålning från två rymdteleskop – ett som tillhör den europeiska rymdstyrelsen Esa och ett som tillhör USA:s Nasa och studerat 800 galaxkluster. Enligt deras rön tycks "russinen" – galaxerna och galaxklustren – inte breda ut sig på det jämna sättet.

Klustrens temperaturer har jämförts med hur mycket ljus de utstrålar. Kluster med samma temperatur och på samma avstånd borde vara lika ljusa, men där har det funnits skillnader, som man kunnat sätta i mönster beroende på vilket håll man tittat åt.

Om detta stämmer får forskningen tänka om, till exempel när det gäller beräkningar av hur långt bort olika rymdobjekt är.

"Vi tror (i dag) att dessa parametrar är desamma överallt, men om våra slutsatser stämmer kommer så inte vara fallet och vi skulle behöva gå tillbaka till alla våra tidigare slutsatser", säger forskaren Konstantinos Migkas, verksam vid Bonn-universitetet i Tyskland, i Esas pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT