Tekniska problem kan bli patientfara i Vingåker: "Har varit drabbade av ganska stora avbrott"

Teknikstrul i form av telefonavbrott och problem att komma åt journaler har varit ett problem för omsorgen i Vingåker. Det framgår av socialnämndens redovisningar av patientsäkerheten och av avvikelser i verksamheten.

2 april 2019 08:01

Den moderna tekniken är ofta praktisk, men innebär också en sårbarhet. Det konstaterar Vingåkers socialchef Dag Wallströmer med anledning av de tekniska problem som drabbat förvaltningen under det gångna året.

På socialnämndens senaste sammanträde fick politikerna ta del av en rapport om avvikelser i verksamheten under det andra halvåret 2018 och av patientsäkerhetsberättelsen för förra året. Här redovisas händelser som kan utgöra risker för patienter och brukare i kommunen.

Under rubriken "avvikelser med hög risk för brister i patientsäkerheten" lyfts två saker fram: problem med telefonin och med Nationell patientöversikt, ett system som gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare.

Förra året drabbades kommunen av telefonproblem vid flera tillfällen. Det har bland annat inneburit att vårdgivare utifrån eller anhöriga inte har kunnat komma fram på telefon.

– Vi har varit drabbade av ganska stora avbrott, konstaterar socialchefen Dag Wallströmer.

Han säger att det har handlat om olika fel vid olika tillfällen, som att kommunens växel slagit ut eller att mobilnätet inte fungerat.

– Det är på så många ställen som det kan gå fel i dag, säger Wallströmer.

För att förebygga de värsta riskerna vid avbrott har trygghetslarmen dubbla simkort och inom hemtjänsten finns reservtelefoner. Men avbrotten är besvärliga och dubbla system medför ökade kostnader, konstaterar Wallströmer.

Nationell patientöversikt innebär att behörig vårdpersonal från till exempel kommunen kan ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare, till exempel från Region Sörmland (tidigare landstinget), om patienten har gett sitt medgivande till detta. Men Vingåkers kommun har saknat fungerande inloggning till systemet, något som "kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten och i värsta fall till att vårdskador uppstår", som det står i socialnämndens redovisning av avvikelser. Även här har tekniska problem varit orsaken till bekymren. I dag fungerar dock inloggningen som den ska, enligt Wallströmer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg

Ämnen du kan följa