Tillsyn visar brister i socialtjänsten – IVO granskar efter klagomål

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör en större tillsyn av Gnesta socialnämnd sedan en längre tid tillbaka. I maj ska det bli dialogmöte kring förhandsbedömningar och utredningar som berör unga.

18 mars 2019 19:00

Det började med flera klagomål som kom in till IVO under 2016 där IVO efter granskning kunde konstatera flera handläggningsbrister. Efter att det åter inkommit klagomål och för att kunna kontrollera om nämnden kommit tillrätta med tidigare brister inledde IVO en så kallad egeninitierad tillsyn 2018.

– Vi gör det i fler och fler kommuner för vi tycker att det blir ett bättre resultat. I detta fall granskar IVO förhandsbedömningar av anmälningar och avslutade utredningar, säger Katrin Wannhagen, utredare på IVO.

Tio förhandsbedömningar och sex utredningar ligger till grund för granskningen. I flera av ärendena finns en samsyn mellan IVO och socialnämnden gällande brister i nämndens handläggning, vilket är positivt påpekar Katrin Wannhagen.

– Men vi vill ha en dialog om vad det är som vi eventuellt inte är överens om. På vissa punkter känner vi oro och vill ha ytterligare svar, säger hon.

En punkt är att socialnämnden inte längre per automatik inleder utredning inom två veckor om föräldrar eller ungdomar inte kommit på inbokade samtal.

"Är det inte skäl till oro att föräldrarna inte kommit enligt överenskommelse? Finns det inte risk att man missar barn som far illa? IVO har en uppfattning om att nämnden "drar sig" för att inleda utredning "skriver IVO. Myndigheten anser också att socialnämnden i flera utredningar missat att inhämta barnets inställning när det gäller utredningens beslut, förslag till insatser och om de kan tillgodose barnets behov.

– IVO vill att barnperspektivet och barnrättsperspektivet följs bättre, att barnen där så är möjligt kommer till tals. Nämnden håller med om att det funnits brister beträffande barnperspektivet, säger Katrin Wannhagen.

I dialogmötet den 9 maj mellan IVO och socialnämnden ska såväl socialsekreterare, chefer och politiker delta.

– Det ska bli intressant vad vi kommer fram till. Vi har gjort lite annorlunda än vi brukar genom att vi delgett nämnden våra reflektioner så att det ska bli tydligare vad IVO menar och mer pedagogiskt, säger Katrin Wannhagen.

Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M), ser också fram mot dialogmötet.

– Jag tar till mig av alla synpunkter från IVO. Att ha en närmare kommunikation såhär tillför mycket både till oss politiker och tjänstemän, säger hon.

Däremot håller hon inte med om IVO:s synpunkt att socialnämnden drar sig för att utreda.

– Vi är ju begränsade i vad vi får och inte får göra. Till exempel får vi inte göra oanmälda hembesök. Vi kan inte heller tvångsbeordra folk att komma på möten. Vi är ju där för att hjälpa och försöker undvika tvång. Ibland blir det nödvändigt med ett tvångsomhändertagande av barn, men det ska mycket till och är alltid smärtsamt. Det är en svår fråga som kräver stor eftertänksamhet, säger Ingrid Jerneborg Glimne.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Perkins